1396 ละหมาดตามอีหม่าม อ่านฟาติหะฮฺไม่ทัน

Submitted by dp6admin on Fri, 21/01/2011 - 09:47
คำถาม
อัสลามูอะลัยกุม ผมทราบว่าในละหมาดที่อิหม่ามอ่านเสียงดังให้มะมูมฟังอิหม่าม ผมจึงใคร่ขอคำอธิบายจากท่านเชคว่า ในส่วนรอกะอัตต่อมาที่อิหม่ามอ่านเสียงค่อย ผู้เป็นมะมูมก็จะต้องอ่านฟาติหะเองด้วยเสียงค่อยเช่นกัน แต่ถ้าผมซึ่งเป็นมะมูมอ่านไม่ทันจบฟาติหะทั้งสูเราะห์ แล้วอิหม่ามก็ทำการรูกัวะ กรณีนี้มะมูมจะต้องอ่านให้จบก่อนแล้วรูกัวะ หรือจะต้องรูกัวะตามอิหม่ามทันที

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ