1440 ขณะที่คอเฏบกำลังคุฏบะฮฺ คอเฏบเสียน้ำละหมาดหรือเป็นลมหมดสติ คนที่ฟังคุฏบะฮฺอยู่ควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 25/02/2011 - 06:24

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ