1694 1.การอ่านฟาติหะฮฺในละหมาด 2.อ่านฟาติหะฮฺไม่ทันอิมาม

Submitted by admin on Mon, 22/08/2016 - 11:34

คำตอบ

ผู้ตอบ : เชคริฏอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ