1538 ทำบุญครั้งเดียว โดยเหนียตอุทิศผลบุญให้ญาติทุกคน

Submitted by dp6admin on Sun, 31/07/2011 - 23:14
คำถาม
เราจะทำบุญครั้งเดียวโดยเหนียตอุทิศผลบุญให้ญาติทุกคนเลยได้หรือไม่ เพราะมีโอกาสทำบุญได้น้อย

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ