DMS1028

Submitted by dp6admin on Thu, 17/09/2009 - 18:23
รายละเอียด

186. และเมื่อบ่าวของข้าถามเจ้าถึงข้าแล้วก็ (จงตอบเถิดว่า) แท้จริงนั้นอยู่ใกล้ ข้าจะตอบรับคำวิงวอนของผู้ที่วิงวอน เมื่อเขาวิงวอนต่อข้าดังนั้น พวกเขาจงตอบรับข้าเถิด(*1*) และศรัทธาต่อข้า เพื่อว่าพวกเขาจะได้อยู่ในทางที่ถูกต้อง

(1)  ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮฺด้วยการศรัทธาต่อท่านนะบีมุฮัมมัด