1132 นั่งตะชะฮุดแรก อ่านเศาะละวาตนบีเหมือนตะชะฮุดครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ครับ

Submitted by dp6admin on Wed, 30/12/2009 - 20:37
คำถาม
การเศาะละวาตนบีในการนั่งตะชะฮุดแรก ต้องอ่านเหมือนการเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งสุดท้ายใช่หรือไม่ครับ

-----

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

สรุปคำตอบ เรื่องนี้อุละมาอฺขัดแย้ง แต่ทัศนะส่วนมาก ละหมาดที่มี 3-4 ร็อกอะฮฺนั้น ตะชะฮุดแรกไม่ต้องอ่านเศาะละวาต แต่มีทัศนะของอิมามชาฟิอีและอีกหลายท่านที่ว่าไม่มีหลักฐานจากนบีที่เจาะจงให้อ่านเศาะละวาตเฉพาะตะชะฮุดสุดท้าย ท่านนบีได้สอนสำนวนเศาะละวาตแก่ อับดุลลอฮฺ อิบนิมัสอู๊ด โดยท่านไม่ได้ระบุวาให้กล่าวเฉพาะตะชะฮุดที่สองเท่านั้น มีหะดีษที่ว่าท่านนบีจะนั่งตะชะฮุดแรกเหมือนนั่งบนหินไฟ คือระยะสั้นมากคงไม่มีเวลากล่าวเศาะละวาต ซึ่งหะดีษนี้เฎาะอีฟ เอามาใช้ปฏิบัติโดยเชื่อถือไม่ได้ ฉะนั้นทัศนะที่ถูกต้องคือให้อ่านเศาะละวาตทั้งสองตะชะฮุด ขอให้พี่น้องศึกษาหลักฐานและปฏิบัติตามที่ท่านเห็นว่ามีน้ำหนัก

 

วันที่ตอบ