1889 อ่านอัลกุรอานให้พ่อแม่ที่เสียชีวิต จะเหนียตอย่างไร ?

Submitted by dp6admin on Sun, 12/03/2023 - 15:23
คำถาม
คำถาม : เวลาเราอ่านอัลกุรอานแล้วเราหวังให้ผลบุญถึงพ่อแม่ที่เสียแล้ว เราต้องเหนียตไหม เพื่อจะฮาดียะฮฺให้ท่านครับ ?
คำตอบ

ตอบโดย ชัยคฺริฎอ อะหมัด สมะดี
ในรายการอัศศิร้อฏอัลมุสตะกีม 22 ก.พ.60
ทาง White Channel

วันที่ตอบ