1194 เดินทางไกลวันศุกร์ หลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วสามารถละหมาดรวมย่อได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Thu, 04/02/2010 - 17:34
คำถาม
หากเราเดินทางไกลซึ่งตรงกับวันศุกร์เมื่อถึงเวลาละหมาดก็แวะกลางทางละหมาดที่มัสยิด อยากทราบว่าหลังจากละหมาดวันศุกร์เสร็จแล้วสามารถละหมาดรวมย่อได้หรือไม่

 

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ