เดินทาง

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี, รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 2/3/65

- การให้กุรอานตัดสิน
- ข้อผ่อนผันในการละหมาดในกรณีที่จำเป็น(รุคเศาะฮฺ) เช่น ลดจำนวนร็อกอะฮฺในละหมาดขณะสงคราม, ถูกข่มเหง, ขณะเดินทาง ฯลฯ
- การละหมาดย่อ ละหมาดรวม ทำได้ในกรณีใด
- คนที่ค้นหาข้ออนุโลมในศาสนา เพื่อปฏิบัติ
- ข้ออนุโลมเป็นเศาะดะเกาะฮฺ พวกท่านจงรับไว้เถิด…

เนื้อหา : การทำงานศาสนาของมุสลิมะฮฺ, อะมานะฮฺของมุสลิมีนในการดูแลครอบครัว,