1527 การยืนให้เกียรติศพ

Submitted by dp6admin on Tue, 26/07/2011 - 12:09
คำถาม
อัสลามุอาลัยกุมวะเราะฮฺมาตุลลอฮฺวะบารอกาตุฮมุสลิมสามารถยืนให้เกียรติศพคนญี่ปุ่น(โดยไม่มีศพอยู่ตรงหน้า)ได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ