มีซุนนะฮฺให้อาบน้ำละหมาดก่อนอาบน้ำธรรมดาหรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 12/03/2010 - 14:19

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ