1198 การละหมาดซุนนะฮฺในขณะอะซานหรือคุฏบะฮฺละหมาดวันศุกร์ เคยได้ยินว่าให้ละหมาดโดยไม่ต้องรอให้อะซานจบ มีหลักฐานอย่างไร