1220 ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์ หรือเฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:20
คำถาม
ตามหลักฐานจากอัลกุรอ่านและซุนนะห์แล้ว ผู้ศรัทธาทั้งหลายวายิบต่อการละหมาดวันศุกร์หรือ เฉพาะเจาะจงที่ผู้ศรัทธาชายอย่างเดียว

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ