1203 การอ่านกะฮฟและอาบน้ำซุนนะฮฺวันศุกร์ สามารถทำได้เมื่อไหร่ ทำตั้งแต่ค่ำลงวันพฤหัสได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Sun, 14/02/2010 - 20:18

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

สรุปคำตอบ  ในหะดีษท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวถึงความประเสริฐในการอ่านซูเราะฮฺอัลกะฮฟในวันศุกร์คือ "เยามุลญุมุอะฮฺ" และ "วัน" (คือกลางวัน) ตามการนับของอิสลามเริ่มตั้งแต่เช้ารุ่งคือซุบฮฺจนถึงมัฆริบ ดังนั้นคืนของวันศุกร์ คือค่ำลงของวันพฤหัสนั้นก็ไม่ใช่ (เวลาที่จะอ่านกะฮฟฺ) เราก็จะต้องรอให้เริ่มเข้าเวลาซุบฮิของวันศุกร์จึงจะเริ่มอ่านกะฮฟฺได้ จนถึงเวลามัฆริบของวันศุกร์ จึงจะเป็นเวลาที่ได้รับความประเสริฐ  

การอาบน้ำสุนัตก็เช่นเดียวกันทัศนะอุละมาอฺส่วนมากคือให้เข้าวัน(คือกลางวัน) ของวันศุกร์ก่อน คือหลังละหมาดซุบฮิ

วันที่ตอบ