เป็นอัมพฤกษ์ เวลาละหมาดไม่ได้ใส่เสื้อ จะละหมาดใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 14/06/2010 - 12:08

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ