1861 ขายของในงานเทศกาลต่างศาสนิกได้หรือไม่ ?

Submitted by dp6admin on Thu, 15/12/2022 - 14:47
คำถาม
ขายของตามตลาดนัด, ในบริเวณวัด, งานวัด, งานลอยกระทง ฯลฯ ?
คำตอบ

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 4/11/65

วันที่ตอบ