ในกรณีที่ยืนละหมาดไม่ตรงศ็อฟเพราะมีเก้าอี้มาขวางไว้ การละหมาดจะใช้ได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 02/04/2010 - 11:14
คำถาม
จากคำถามที่ว่าไม่สะดวกในการยืนละหมาด ในกรณีที่ยืนละหมาดไม่ตรงศ็อฟเพราะมีเก้าอี้มาขวางไว้ การละหมาดจะใช้ได้หรือไม่

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ