อยากทราบหุกุ่มเกี่ยวกับคนมุซาฟิร(เดินทาง)น่ะครับ

Submitted by dp6admin on Sun, 21/02/2010 - 11:48
คำถาม
อยากทราบหุกุ่มเกี่ยวคนมุซาฟิรน่ะครับ เกี่ยวกับขอบเขตของระยะทาง,เวลาในการเดินทาง ว่ามีจำกัดหรือไม่ครับ (เพราะว่าผมพื้นเพเป็นคนกรุงเทพครับ ต้องปฏิบัติงาน36วันถึงจะได้กลับภูมิลำเนา(กรุงเทพ)อยากให้เชคช่วยตอบด่วน น่ะครับเพราะมีผลต่อการละหมาดฟัรดูของผม 

-------

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ