1849 การละหมาดซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺคือ การละหมาดก่อนซุบฮิ 2,...

Submitted by dp6admin on Mon, 02/08/2010 - 09:33
คำถาม
การละหมาดซุนนะฮฺมุอักกะดะฮฺคือ การละหมาดก่อนซุบฮิ 2, ก่อนดุฮริ 4, หลังดุฮรฺ 2, หลังมัฆริบ 2, และหลังอิชาอฺ 2, รวมทั้งหมด 12 ร็อกอะฮฺ ถูกมั้ยครับ

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ