ขี้จิ้งจกเป็นนะญิสหรือไม่ (มูลของสัตว์ที่กินได้และที่กินไม่ได้ เป็นนะญิสหรือไม่, เลือดในเนื้อสัตว์)