เลี้ยงไก่บนบ่อปลา ซึ่งปลาจะกินขี้ไก่และเศษอาหารจากไก่ มุสลิมเลี้ยงแบบนี้ได้หรือไม่ เป็นนะญิสมั้ย

Submitted by dp6admin on Mon, 14/06/2010 - 12:08

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ