ละหมาดซุนนะฮฺก่อนซุบฮิไม่ทัน จะไปละหมาดหลังละหมาดซุบฮิแล้วได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Mon, 22/03/2010 - 07:56

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ  17 มี.ค.53

 

วันที่ตอบ