1167 คนแก่มากๆ ที่นั่งหรือยืนละหมาดไม่ได้ จะนอนตะแคงละหมาดได้หรือไม่