1167 คนแก่มากๆ ที่นั่งหรือยืนละหมาดไม่ได้ จะนอนตะแคงละหมาดได้หรือไม่

Submitted by dp6admin on Fri, 29/01/2010 - 00:01

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

-------

วันที่ตอบ