1139 การอ่านเศาะละวาตนบีขณะตะชะฮุดแรกไม่จบ

Submitted by dp6admin on Mon, 04/01/2010 - 11:49
คำถาม
ถ้าหากว่าการนั่งตะชะฮุดครั้งแรกไม่ได้เศาะละวาตนบี หรือ กล่าวสั้นๆแค่ "อัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมหมัด วะอะลาอาลิมุฮัมหมัด" การละหมาดของเราจะใช้ได้หรือไม่ (ตอนนี้ที่ทำอยู่คือ อ่านเศาะละวาตนบีในตะชะฮุดครั้งแรกเสมือนตะชะฮุดสุดท้าย ตามที่ได้อ่านมาจากหนังสือ แต่จะลุกตามอิม่ามล่าช้ากว่าคนอื่นในการลุกขึ้นยืนในร็อกอะที่สาม เนื่องจากได้อ่านเศาะละวาตนบีจนจบถึง อินนะกะฮะมีดุมมะญีด ในตะชะฮุดแรก)

คำตอบ

ผู้ตอบ เชคริฎอ อะหมัด สมะดี

วันที่ตอบ