1909 คำพูดแข็งกระด้างหยาบคาย เป็นสัญญาณของหัวใจแข็งกระด้างหรือไม่

Submitted by dp6admin on Wed, 02/08/2023 - 21:47
คำถาม
คำพูดแข็งกระด้างหยาบคาย เป็นสัญญาณของหัวใจแข็งกระด้างหรือไม่ มีวิธีแก้ไขอย่างไร
คำตอบ

 ท่านนบีชอบความนิ่มนวล ท่านนบีบอกว่า "ความนิ่มนวลอยู่กับอะไร จะทำให้สวยงาม หากมันถอดถอนไป จะทำให้เลวร้าย"

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 7/6/66

วันที่ตอบ