เมื่ออาบน้ำละหมาดหากลืมขึ้นตอนใดแล้วข้ามไป ควรทำอย่างไร

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2011 - 06:25