การกล่าว "อัลลอฮุอักบัร" ในทุกอิริยาบทของการละหมาด มีฮิกมะฮฺอย่างไร

Submitted by dp6admin on Fri, 11/02/2011 - 09:43