บทความ

Image views
เพื่อให้อุมเราะฮฺของท่านมีรสชาติ 1 2
อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก 3 : หัวใจที่กว้างไพศาล 0
อะลัมนัชเราะหฺละกะศ็อดร็อก* 1

เชคริฎอ อะหมัด  สมะดี

หัวข้อในวันนี้ …เป็นการบรรยายที่สอดคล้องกับความสุขสบาย ความโล่งอกโล่งใจของคนที่ออกจากเมือง ออกจากวิกฤติต่างๆที่เราถูกกักขังไว้ในวิกฤตนั้นๆ อันทำให้ชีวิตของพวกเราเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียด

20
คุชัวอฺในละหมาด

ร่างกายขาดหัวใจมิได้ฉันใด การละหมาดของคนเราก็ขาด ความคุชัวอฺมิได้ฉันนั้น รถยนต์ที่ไม่มีน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงก็ไม่ต่างอะไรจากเศษเหล็กชิ้นหนึ่ง การละหมาดที่ไม่มีความคุชัวอฺก็คงไม่ต่างอะไรกับการออกกำลังกาย

ถอดความจากคุฏบะฮฺ : เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
หนังสือพิมพ์ไทยแลนด์นิวส์ดารุสสลาม
พี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่าน
 
4
การดูหมิ่นท่านนบี...บททดสอบของอุมมะฮฺ 4
ชี้แจงปัญหาคนสร้างฟิตนะฮฺ 0
ร่วมบริจาคเพื่อพี่น้องมุสลิมโรฮิงญา 0
หนังสือ "อิบาดะฮฺที่สวยงาม" 0
ด้วยรักและห่วงใย 0
ความรู้เพียงจุดเดียว คนโง่ทำให้มีหลายจุด 0
ความประเสริฐของซูเราะฮฺตะบาร็อก(อัลมุลกฺ) 14
โอ้ลูกเอ๋ย يا بُني 0
แด่สังคมมุสลิมในประเทศไทย 0
สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์ : ผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้เสื้อที่ขาดรุ่งริ่ง สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์ : ผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้เสื้อที่ขาดรุ่งริ่ง 1

ผู้สละโลกดุนยาเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ และเทอดทูนอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

 
สะอีด อิบนฺ อามิร (سعيد ابن عامر الجمحي) ผู้สละโลกดุนยาเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ และเทอดทูนอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ชายหนุ่มที่มีชื่อว่า "สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์" เป็นหนุ่มคนหนึ่งในบรรดาเด็กหนุ่มทั้งหลายที่ได้ออกไปยังตำบล "อัตตะนะอีม" ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองมักกะฮฺ ตามคำเชื้อเชิญของผู้นำชาวกุเรช เพื่อเป็นสักขีพยานในการประหาร "คุไบบ อิบนฺ อะดียฺ" (خبيب ابن عدي)
11
เริ่มการเผยแผ่อิสลาม

 เมื่อท่านนะบีได้รับวะฮียฺแล้ว เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺที่ใช้ให้ท่านนะบีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และนำความศรัทธาเผยแผ่สู่คนอื่น ยังไม่มีคำสั่งให้ท่านนะบีเริ่มเผยแผ่โดยกว้างขวาง ท่านนะบีใช้วิธีเผยแผ่อย่างลับ โดยบอกเพื่อน ๆ คนแรกที่บอกคือท่านหญิงคอดิญะฮฺ เป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลาม เด็กคนแรกที่ศรัทธ

5
การรับวะฮียฺ 0
ก่อนรับวะฮียฺ คุณค่าของวะฮียฺ 0
มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1 มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1

สาวกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือผู้รู้ทางนิติศาสตร์ มุอ๊าซอิบนฺญะบัล เป็นหนึ่งในบรรดาคนหนุ่มชั้นนำของอิสลามเข้ารับนับถืออิสลาม เมื่อครั้งทำสัตยาบันอัลอะเกาะบะฮฺครั้งที่สอง เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด นับได้ว่าเป็นหนุ่มในบรรดาผู้ขยันหมั่นเพียรชั้นนำของอิสลาม

 อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

ท่ามกลางกระแสการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ส่วนใหญ่พวกเขาจะดำเนินไปตามกระแสของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวน และชักนำไปสู่ความหายนะ ดังนั้นสังคมใดที่มีความห่วงใย เพื่อที่จะให้สมาชิกของตนอยู่ในวงกรอบของอิสลามแล้ว ทุกคนก็จะต้องช่วยกันประคับประคองแนะนำสั่งสอน ช่วยกันชี้แนะกำชับกันให้ทำความดีความชอบ และละเว้นการกระทำความชั่ว ช่วยกันตักเตือนให้รำลึกถึงความตาย
17
อะบูฮุรอยเราะฮฺ : สมุดบันทึกในสมัยอัลวะฮฺยฺ 1 อะบูฮุรอยเราะฮฺ : สมุดบันทึกในสมัยอัลวะฮฺยฺ 1

เขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับพรสวรรค์อย่างน่าปาฏิหารย์ในด้านความทรงจำอย่างกว้างขวางและแม่นยำ เขา (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) มีศิลปะในการรับฟังเป็นอย่างดี ความเฉลียวฉลาดของเขาทำให้เขามีศิลปะในการจดจำและนำไปเก็บสะสมไว้ เขาฟัง ใคร่ครวญ แล้วก็จดจำ หลังจากนั้นก็เป็นการยากที่จะลืมในสิ่งที่ได้จดจำไว้ แม้กระทั่งคำหนึ่งหรืออักษรหนึ่ง หลังจากกาลเวลาได้ล่วงเลยไปนานเท่านาน

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)
 
16
สาส์นจากน้ำ 0