บทความ

Image views
สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์ : ผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้เสื้อที่ขาดรุ่งริ่ง สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์ : ผู้ยิ่งใหญ่ภายใต้เสื้อที่ขาดรุ่งริ่ง 1

ผู้สละโลกดุนยาเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ และเทอดทูนอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

 
สะอีด อิบนฺ อามิร (سعيد ابن عامر الجمحي) ผู้สละโลกดุนยาเพื่อโลกอาคิเราะฮฺ และเทอดทูนอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์เหนือสิ่งอื่นใด ชายหนุ่มที่มีชื่อว่า "สะอีด อิบนฺ อามิร อัลญุมะฮีย์" เป็นหนุ่มคนหนึ่งในบรรดาเด็กหนุ่มทั้งหลายที่ได้ออกไปยังตำบล "อัตตะนะอีม" ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองมักกะฮฺ ตามคำเชื้อเชิญของผู้นำชาวกุเรช เพื่อเป็นสักขีพยานในการประหาร "คุไบบ อิบนฺ อะดียฺ" (خبيب ابن عدي)
10
เริ่มการเผยแผ่อิสลาม

 เมื่อท่านนะบีได้รับวะฮียฺแล้ว เป็นคำสั่งของอัลลอฮฺที่ใช้ให้ท่านนะบีศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้า และนำความศรัทธาเผยแผ่สู่คนอื่น ยังไม่มีคำสั่งให้ท่านนะบีเริ่มเผยแผ่โดยกว้างขวาง ท่านนะบีใช้วิธีเผยแผ่อย่างลับ โดยบอกเพื่อน ๆ คนแรกที่บอกคือท่านหญิงคอดิญะฮฺ เป็นผู้หญิงคนแรกที่เข้ารับอิสลาม เด็กคนแรกที่ศรัทธ

5
การรับวะฮียฺ 0
ก่อนรับวะฮียฺ คุณค่าของวะฮียฺ 0
มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1 มุอ๊าซ อิบนฺญะบัล : ผู้นำของบรรดาผู้รู้ในวันกิยามะฮฺ 1

สาวกผู้ยิ่งใหญ่คนนี้คือผู้รู้ทางนิติศาสตร์ มุอ๊าซอิบนฺญะบัล เป็นหนึ่งในบรรดาคนหนุ่มชั้นนำของอิสลามเข้ารับนับถืออิสลาม เมื่อครั้งทำสัตยาบันอัลอะเกาะบะฮฺครั้งที่สอง เป็นผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด นับได้ว่าเป็นหนุ่มในบรรดาผู้ขยันหมั่นเพียรชั้นนำของอิสลาม

 อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)

ท่ามกลางกระแสการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ ส่วนใหญ่พวกเขาจะดำเนินไปตามกระแสของสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวน และชักนำไปสู่ความหายนะ ดังนั้นสังคมใดที่มีความห่วงใย เพื่อที่จะให้สมาชิกของตนอยู่ในวงกรอบของอิสลามแล้ว ทุกคนก็จะต้องช่วยกันประคับประคองแนะนำสั่งสอน ช่วยกันชี้แนะกำชับกันให้ทำความดีความชอบ และละเว้นการกระทำความชั่ว ช่วยกันตักเตือนให้รำลึกถึงความตาย
10
อะบูฮุรอยเราะฮฺ : สมุดบันทึกในสมัยอัลวะฮฺยฺ 1 อะบูฮุรอยเราะฮฺ : สมุดบันทึกในสมัยอัลวะฮฺยฺ 1

เขาเป็นคนหนึ่งที่ได้รับพรสวรรค์อย่างน่าปาฏิหารย์ในด้านความทรงจำอย่างกว้างขวางและแม่นยำ เขา (ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ) มีศิลปะในการรับฟังเป็นอย่างดี ความเฉลียวฉลาดของเขาทำให้เขามีศิลปะในการจดจำและนำไปเก็บสะสมไว้ เขาฟัง ใคร่ครวญ แล้วก็จดจำ หลังจากนั้นก็เป็นการยากที่จะลืมในสิ่งที่ได้จดจำไว้ แม้กระทั่งคำหนึ่งหรืออักษรหนึ่ง หลังจากกาลเวลาได้ล่วงเลยไปนานเท่านาน

อาจารย์อะหมัด สมะดี (ร่อหิมะฮุลลอฮฺ)
 
9
สาส์นจากน้ำ 0
ดุอาอฺกุนูตสำหรับสาธารณภัยน้ำท่วม 0
การทำงานศาสนาเป็นหน้าที่ของใคร ? 1
กุนูตุนนะวาซิล (กุนูตวิกฤต) 0
อะไรคือ "อัลอิสติฮาละฮฺ" ? 2
เมื่อการทำงานศาสนาเป็นอุปสรรคในการพัฒนาสังคม 0
การรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้าและยามเย็น (บทความ) 0
การรับใช้ศาสนาเป็นสิ่งจำเป็นแก่มุสลิมทุกคน
ถูกต้อง !
30
ข้อเตือนสติหลังจากเสร็จสิ้นการทำฮัจญฺแล้ว 0
ทำอย่างไรให้กิยามุลลัยลฺมีรสชาติ? 0
ความรู้เกี่ยวกับเดือนรอมฎอน (ฉบับย่อ) 0
ตัฟซีรซูเราะตุนนูร 0
อายะตุลกุรซียฺ 0
เยาวชนมุสลิม...ความหวังของประชาชาติอิสลาม

"แท้จริงแล้วการตื่นตัวของเยาวชนอิสลามได้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ประชาติอิสลามต้องตกเป็นเบี้ยล่างของมหาอำนาจอื่นนั้น เป็นผลจากสมัยการล่าอาณานิคมของบรรดาจักรวรรดินิยม จึงทำให้บรรดานักคิดนักวางแผนของอิสลามได้พยายามค้นหาสิ่งท

26