เตรียมตัวสู่‎สิบคืนสุดท้าย

Submitted by dp6admin on Fri, 24/06/2016 - 17:04
ช่วงนี้เราได้ถึงใกล้กับช่วงสุดท้ายของเดือนรอมฎอน คือสิบคืนสุดท้าย คืนนี้คืนที่ 18 เหลืออีก 2 คืนเราจะเคาะตัมกุรอานรอบนึง และสิบคืนสุดท้ายก็จะเริ่มอีกรอบนึง หวังว่าอัลลอฮฺจะโปรดเมตตาพวกเราได้ถือศีลอดและทำความดีถึงสิ้นเดือนรอมฎอน ก็จะเคาะตัมกุรอานอีกรอบนึง ความเมตตาที่อัลลอฮฺให้กับพวกเรานอกเหนือจากที่เราได้มาละหมาดแล้ว และอัลลอฮฺก็ให้เราได้มีโอกาสฟังกุรอานด้วย เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง มีสมาธิบ้าง ไม่มีสมาธิบ้าง มีคุชูอฺบ้างไม่มีคุชูอฺบ้าง ก็เป็นกันหมดนะครับ
 
เรื่องหนึ่งที่อยากพูดให้พี่น้องฟัง จะได้ไม่สิ้นหวัง คือการที่เราทิ้งสิ่งอื่นๆ และตั้งใจมาละหมาด ที่ไหนก็ตาม ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ มาละหมาดมาแสวงหาความเมตตาของอัลลอฮฺตะอาลา หวังว่าอัลลอฮฺจะไม่ปฏิเสธ ไม่ขับไล่พวกเรา หวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับจะเมตตาพวกเรา จะให้อภัยโทษ เราต้องหวังนะครับ หวังว่าเราจะได้แน่นอนหากเรามีความตั้งใจ
 
สิบคืนสุดท้าย เราต้องเพิ่มอัตราความขยัน เราต้องมีเทคนิคว่าทำยังไงให้ยืนละหมาดแล้วมีอรรถรส สิ่งสำคัญที่อยากจะฝากไว้คือ ให้ฝากตัวเรากับอัลลอฮฺ
อย่าคิดว่าเราเก่งเราแจ๋ว ให้ฝากตัวกับอัลลอฮฺ ถ้าอัลลอฮฺรับเราการละหมาดของเราก็จะมีรางวัลมีประโยชน์แน่นอน ฟังกุรอาน เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้าง ให้ตั้งใจดีว่าวันนึงจะเข้าใจกุรอาน จะพยายามปฏิบัติตามกุรอาน อุละมาอฺบอกว่าความตั้งใจ(เจตนา)จะทำให้ชีวิตของเราทั้งชีวิตเป็นชีวิตของผู้ที่สวามิภักดิ์ต่ออัลลอฮฺ
 
ในวันเวลาที่ผ่านพ้นไปในเดือนรอมฎอน การที่ยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮฺ นี่เป็นเวลาที่มีค่าที่สุด เราไปดูเวลาอื่นที่เราทำ ทำมาหากินหรือนั่งคุย เวลาละหมาดเวลาที่ยืนเข้าเฝ้าอัลลอฮฺนี่แหละที่เราจะภูมิใจที่สุดในวันกิยามะฮฺ
 
ขอต่ออัลลอฮฺให้เราได้ออกจากเดือนรอมฎอนด้วยพระเมตตาและความอภัยโทษอันใหญ่หลวงที่อัลลอฮฺเตรียมไว้สำหรับบ่าวของพระองค์
 
อะมั้ล(การงาน)ของเราแม้มันจะน้อยนิด ไม่ค่อยเข้าท่า แต่เราหวังในความเมตตาว่าอัลลอฮฺจะเห็นใจว่าเราเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอ เป็นคนที่บกพร่อง แต่หัวใจของเราต้องเคลียร์นะ อัลลอฮฺทรงรู้ ความจริงใจ ความสัจจริง อัลลอฮฺจะรับหมด ให้มาละหมาดญะมาอะฮฺกัน(ถ้ามี) ถ้าคนส่วนมากมีหัวใจบุเรๆ แต่มีคนเดียวที่หัวใจอ่อนโยนนอบน้อมต่ออัลลอฮฺ อัลลอฮฺอาจจะรับหมด เพราะฉะนั้นเราต้องเลือก เลือกละหมาดในที่ๆ มีคนศอลิหฺ คนดี คนบริสุทธิ์ใจ ยิ่งเยอะก็ยิ่งดี พยายามเลือก
 
เดือนรอมฎอนเป็นเดือนแห่งการให้อภัยอันกว้างขวางของอัลลอฮฺอยู่แล้ว หวังว่าเราจะอยู่ในหมู่ผู้ที่อัลลอฮฺได้จารึกไว้ในบรรดาผู้ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺตะอาลา
 
เชคริฎอ อะหมัด สมะดี