ตัฟซีร ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ (5)

Submitted by dp6admin on Mon, 20/05/2013 - 14:56

เอกสารประกอบการบรรยาย : อัลกุรอานพร้อมความหมายภาษาไทย (pdf)

ศึกษาความหมายอัลกุรอานและอรรถาธิบายได้ที่

วีดีโอ

https://soundcloud.com/islaminthailand/sets/al-maidah