ตัฟซีร

อธิบายอัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
- ให้อ่านกุรอานโดยใคร่ครวญพิจารณาความหมายอัลกุรอาน
ความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและร่อซูล
การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ, การทำความผิดเปิดเผย ไม่สนใจการตักเตือน เป็นสาเหตุของการลงโทษ
การเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์