ตัฟซีร

อธิบายอัลกุรอาน

ความเชื่อฟังต่ออัลลอฮฺและร่อซูล
การลงโทษกลุ่มชนนบีชุอัยบฺ, การทำความผิดเปิดเผย ไม่สนใจการตักเตือน เป็นสาเหตุของการลงโทษ
การเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูลของพระองค์
การเชื่อฟังผู้นำ, ท่านทั้งหลายจงมายังสิ่งที่อัลลอฮฺได้ประทานลงมาและยังร่อซูลเถิด
จงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และเชื่อฟังร่อซูลเถิด และผู้ปกครองในหมู่พวกเจ้าด้วย, ฏอฆูต