ตัฟซีร

อธิบายอัลกุรอาน

ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอะอฺรอฟ 28 (อายะฮฺ 59)

Submitted by dp6admin on Thu, 21/02/2019 - 14:12
28
หัวข้อเรื่อง
เป็นซูเราะฮฺที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับนบีต่างๆมกาที่สุด
เริ่มจากนบีอาดัม, นบีนูหฺ (น้ำท่วมทั่วโลกหรือบางส่วน ในอัลกุรอานไม่ได้ระบุชัดเจน)
นบีเรียกกลุ่มชนด้วยคำพูดที่ดี
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุนนิซาอฺ ครั้งที่ 1 (อายะฮฺ 1)

Submitted by dp6admin on Sat, 09/02/2019 - 21:55
4-1
หัวข้อเรื่อง
การศึกษาอัลกุรอาน, สิทธิของพ่อแม่, การสร้างมนุษย์, ความสำคัญของการศึกษาอัลกุรอาน เนื้อหาโดยรวมของ 3 ซูเราะฮฺ บทบาทของอัลกุรอานในการเปลี่ยนแปลงสังคม ความรุ่งเรืองและตกต่ำของประชาชาติอิสลาม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 3 (อายะฮฺ 2)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:52
หัวข้อเรื่อง
การอรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคต่างๆ แตกต่างกันตามยุคสมัยและสภาพสังคม, อายะฮฺนี้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร, สาเหตุ แห่งการประทานอายะฮฺ, อัลฮุฏ็อม ชุร็อยหฺ อิบนุฎุบัยอฺ, การทำเครื่องหมายสัตว์พลี, ความหมายของ "ชะอาอิรุลลอฮฺ" (เครื่องหมายของอัลลอฮฺ, บทบัญญัติของอัลลอฮฺทั้งหมด),
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 20:09
หัวข้อเรื่อง
บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงรักษาบรรดาสัญญา ให้ครบถ้วนเถิด,
ชนิดต่างๆ ของสัญญา, โทษของการผิดสัญญา, บัยอะฮฺอามมะฮฺ/คอศเศาะฮฺ, สัญญาซื้อขาย, สิทธิของคู่สัญญาซื้อขาย,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1)

Submitted by dp6admin on Tue, 22/01/2019 - 13:13
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1)
หัวข้อเรื่อง
การตั้งชื่อซูเราะฮฺต่างๆ ในอัลกุรอาน, อายะฮฺสุดท้าย-ซูเราะฮฺสุดท้าย ที่อัลลอฮฺประทานลงมา, การเรียงลำดับซูเราะฮฺ, ทำไมชื่อ "อัลมาอิดะฮฺ" ? ความพิเศษของซูเราะฮฺ คือ มีอะหฺกาม 2 ประเภท คือมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารสังคมยามสงครามและยามไม่มีสงคราม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On