อัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
- กุรอานชำระล้างมลทิน ด้วยการเพิ่มพูนอีมาน
- ปรับทัศนคติของเรา ทำให้ผิดพลาดในชีวิตน้อยลง หากผิดพลาดก็มีทางกลับ
6:133 และพระเจ้าของเจ้านั้นคือผู้ทรงมั่งมี ผู้ทรงเอ็นดูเมตตา หากพระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าหมดสิ้นไป และจะทรงให้สืบแทนจากพวกเจ้า ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ดังที่ได้ทรงบังเกิดพวกเจ้ามาจากลูหลานของกลุ่มชนอื่น
- การเริ่มใส่สระและจุดในอัลกุรอาน ในยุคท่านอะลี อิบนุอบีฏอลิบ
ในยุคท่านอะลี อิบนุอบีต่อลิบ ตรงวรรค "วะเราะซูลุฮู" มีผู้อ่านผิดเป็น "วะเราะซูลิฮี" ทำให้ความหมายผิดมหันต์
อบุลอัสวัด อัดดุอะลี (ตาบิอีน, ทันยุคนบี แต่ไม่ทันเข้ารับอิสลามในยุคนั้น)…
ทำไมบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่ลึกซึ้ง ? บางคนอ่านแล้วซาบซึ้ง ได้ความรู้ ได้ประโยชน์มากมาย ?
เศาะฮาบะฮฺเปลี่ยนแปลงด้วยอัลกุรอาน เราอ่านกุรอานแล้วเราเปลี่ยนแปลงมั้ย ?
ความรู้ที่มีประโยชน์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐอิสลามกับต่างศาสนิกที่อยู่บนแผ่นดินอิสลาม
- การบิดเบือนคำสอนอิสลาม ที่เกิดขึ้นหลัง 911
- ความเชื่อที่ว่า "มุสลิมส่วนมากหัวรุนแรง" ?
- ความสำคัญของการศึกษาซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ - เพื่อชี้แจงการบิดเบือนหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับหลักการอิสลาม…
ซูเราะฮฺอัตเตาบะฮฺ ไม่มี "บิสมิลลาฮิรเราะหฺมานิรเราะฮีม" ตอนต้นซูเราะฮฺ
- การรวบรวมและเรียงลำดับซูเราะฮฺในอัลกุรอาน