อัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
อะฮฺลุซซุนนะฮฺวัลญะมาอะฮฺ ศรัทธาต่อ #อัลกุรอาน อย่างไร ?
จาก #อะกีดะฮฺ 11 รุก่นอีหม่านข้อที่ 3 การศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ #อะกีดะตุสสะลัฟ
อุละมาอฺมีความเห็นแตกต่างกันในการจำแนก
จำแนกตามสถานที่ ที่อัลกุรอานถูกประทาน คือ เมืองมักกะฮฺหรือมะดีนะฮฺ
หรือจำแนกตามเวลาที่ประทาน คือ ก่อนหรือหลัง การอพยพ(ฮิจเราะฮฺ)
ลักษณะ(เนื้อหา)ของซูเราะฮฺมักกียะฮฺ
โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
- ภารกิจตอนอ่านอัลกุรอาน การใคร่ครวญอัลกุรอาน
- อัลกุรอาน มาจากอัลลอฮฺ สนองทุกเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว 2 อายะฮฺนี้จะทำให้เราสำนึกในเรื่องนี้

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى
87:1 จงแซ่ซ้องสดุดี พระนามแห่งพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสูงสุดยิ่ง

ซูเราะฮฺอัลอะอฺลา…

- ผลลัพธ์ของการศึกษาอัลกุรอาน
- ศึกษาแล้วต้องนำไปใช้ในชีวิต