อัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "รู้รอบด้าน ถามรอบตัว" 15/9/66

- ความประเสริฐของอายะตุลกุรซียฺ, อายะฮฺที่ประเสริฐที่สุดในคัมภีร์ของอัลลอฮฺ, อายะตุลกุรซียฺ ให้ความคุ้มครองจากญิน
- อายะตุลกุรซียฺเป็นหนึ่งในสี่ของอัลกุรอาน
- ซัยยิด กุฏบฺ
- พระนามของอัลลอฮฺ อัลฮัยยฺ(ผู้ทรงชีวิน) อัลก็อยยูม(ผู้ทรงบริหาร), ท่านนบีเริ่มขอดุอาอฺด้วยสองพระนามนี้,…
การงานที่หวังว่าอัลลอฮฺจะตอบรับคือการได้ศึกษาอัลกุรอานหะดีษอย่างต่อเนื่อง
- สิ่งสำคัญในการเรียนอัลกุรอานที่ต้องได้รับ
1- รู้สึกว่าอัลกุรอานสร้างความสว่าง
2- เกิดความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
อายะฮฺนี้เรียกว่า อายะตุลมีซ้าก (มีซ้าก - สัญญา) آية الميثاق - สัญญาใจระหว่างอัลลอฮฺกับมนุษย์ทุกคน
7:172 และจงรำลึกขณะที่พระเจ้าของเจ้า ได้เอาจากลูกหลานของอาดัมซึ่งลูก ๆ ของพวกเขาจากหลังของพวกเขา และให้พวกเขายืนยันแก่ตัวของเขาเอง(โดยตอบคำถามที่ว่า) "ข้ามิใช่พระเจ้าของพวกเจ้าดอกหรือ?…
อัลลอฮฺส่งกุรอ่านมาเนี่ยให้มาประทับในหัวใจ
ที่พำนักของกุรอานนั้นไม่ใช่หิ้งนะ
อัลลอฮฺไม่ได้ประทานกุรอานลงมา เราจะได้พิมพ์กุรอานให้หรูหรา
หลายสำนักพิมพ์แบบนู้นแบบนี้ แล้วสุดท้ายนี้ มันก็จะอยู่ในตัวหนังสือตัวหมึกตัวนั้น น่ะ ไม่มีประโยชน์เลยนะ
นี่ไม่ใช่เป้าประสงค์ของพระเจ้า…