ตัฟซีร ซูเราะฮฺอัลอันฟาล (8)

Submitted by dp6admin on Sun, 07/06/2020 - 20:18
หัวข้อเรื่อง
อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ประเภทเนื้อหา