สงคราม

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
บาบ 12 "ขาอ่อน" เป็นเอาเราะฮหรือไม่
- อธิบายหะดีษสงครามไคบัร
- เนื้อหาซูเราะฮฺอัลอันฟาล เกี่ยวกับการบริหารรายได้แผ่นดิน
- การบริหารความสำคัญของคนในสังคม โดยเฉพาะบรรดาผู้ศรัทธา
- มุฮาญิรีนและอันศอรช่วยเหลือกัน ช่วงแรกรับมรดกได้ แต่ภายหลังยกเลิก
- นิทาน กระทิง 3 ตัว เป็นเหยื่อหมาป่า
- สายเชือกแห่งอีมานที่หนักแน่นที่สุดคือ…
- สาวกของท่านนบี(เศาะฮาบะฮฺ) คือ ผู้ปฏิบัติตามท่านนบี
- ใครคือผู้สนับสนุนท่านนบี, หะดีษบ่อน้ำ ผู้ที่ถูกกีดกั้นจากบ่อน้ำนบี ผู้สนับสนุนท่านนบีจะได้ดื่มจากบ่อน้ำ คือคนที่ไม่บิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงแนวทางของท่านนบี
- 2 อย่างที่อัลลอฮฺจะสอบสวนคือ อิบาดะฮฺ(สิ่งที่เราทำเพื่ออัลลอฮฺ)…
- ความช่วยเหลือของอัลลอฮฺ
- ความสนิทสนมระหว่างผู้ศรัทธา มีผลบุญ
- คุณค่าของญะมาอะฮฺ
- ความเป็นพี่น้อง ความสามัคคี สำคัญที่สุด
- ฮัสบุนัลลอฮุ วะนิอฺมัลวะกีล
- คนที่พูดความจริง ไม่เคยผิดหวังกับอัลลอฮฺตะอาลา
- หัวใจที่สนิทสนมกันเพื่ออัลลอฮฺ -…
- ผลของสงครามบัดร คำตักเตือนเมื่อได้รับชัยชนะ
- การเตรียมตัวเพื่อปรามและป้องกันจากศัตรู ด้วยการเตรียมอาวุธ ค.สามารถทางทหาร
- มุสลิมพิชิตซามัรคันด์ โดยไม่ได้ทำตามขั้นตอน คือ เสนออิสลาม,...
- อุมัร อิบนุอับดิลอะซีซ จึงสั่งให้กองทัพมุสลิมถอนกำลังออก
-…
- เราทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามแก่ต่างศาสนิกหรือยัง ?
- เราได้ทำอะไรบ้าง เพื่อเผยแพร่สารของอัลลอฮฺ ?
- การฟื้นคืนชีพในวันกิยามะฮฺ
- การสอนผิดๆ ในเรื่องอะกีดะฮฺ และสิ่งที่ทำให้ตกศาสนา
- ให้เตรียมทุกอย่างเพื่อใช้ทำสงคราม ได้แก่ อาวุธ ทรัพย์สิน เสบียง กำลังใจ การบริหารจัดการ…
"จงยืนหยัดเถิด และจงรำลึกถึงอัลลอฮฺมากๆ"
- ยืนหยัดอย่างไร
- รำลึกถึงอัลลอฮฺอย่างไร