ตัฟซีร

อธิบายอัลกุรอาน

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
อัลอะอฺรอฟเป็นซูเราะฮฺยาวที่สุดที่ถูกประทานมาทีเดียวทั้งซูเราะฮฺ พูดถึงอดีต โดยเฉพาะอดีตที่ไม่มีใครสามารถเล่าได้ละเอียดเช่น เรื่องของประชาชาติก่อนๆ อย่างนบีลูฏ, นบีต่างๆ
- #ตรวจสอบตนเองและการดำเนินชีวิตของเรา แบบอย่างจากสะลัฟ
- ไม่ปฏิบัติตามอัลกุรอาน เพราะไม่อ่าน ไม่รำลึก(ความหมาย)
- สังคมที่มีอิสลาม แต่ไม่มีมุสลิม, สังคมที่มีมุสลิม แต่ไม่มีอิสลาม
- อย่ามองความยิ่งใหญ่ของ ปชช อิสลามที่เสียง "ลับบัยกัลลอฮฺ..." ให้ดูที่สังคม…