ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันฟาล 25 (อายะฮฺ 46) | 1/12/63

Submitted by dp6admin on Mon, 07/12/2020 - 20:01
หัวข้อเรื่อง
- ภารกิจของสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา(นิอฺมะฮฺ) คือ ต้องรักษามัน
- รักษาศาสนาอย่างไร ? ปกป้อง(รักษา)ศาสนา ด้วยการศึกษาให้รู้ข้อใช้ข้อห้าม และปฏิบัติตาม
- ภาคปฏิบัติในการเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล
- เราบกพร่องในการรักษาศาสนาหรือไม่ ?
- พร้อมที่จะเปลี่ยน ตามที่อัลลอฮฺและร่อซูลสั่ง
- ศึกหนักที่สุดคือ การปรับนัฟซู(อารมณ์) ให้มาเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล
- สงครามทางความคิด
วันที่บรรยาย
17 เราะบีอุ้ลอาคิร 1442
วันที่บรรยาย
ความยาว
78.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

- ภารกิจของสิ่งที่อัลลอฮฺให้กับเรา(นิอฺมะฮฺ) คือ ต้องรักษามัน
- รักษาศาสนาอย่าไงร ? ปกป้อง(รักษา)ศาสนา ด้วยการศึกษาให้รู้ข้อใช้ข้อห้าม และปฏิบัติตาม
- ด้วยการเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล; ท่านนบีจากไปแล้ว เราจะเชื่อฟังอย่างไร ?
- ภาคปฏิบัติในการเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล
- เราบกพร่องในการรักษาศาสนาหรือไม่ ?

;وَأَطِيعُوا اللَّـهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ۖ وَاصْبِرُوا ۚ إِنَّ اللَّـهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ 
8:46 และจงเชื่อฟังอัลลอฮฺ และร่อซูลของพระองค์เถิด และจงอย่าขัดแย้งกัน จะทำให้พวกเจ้าย่อท้อ และทำให้ความเข้มแข็งของพวกเจ้าหมดไป และจงอดทนเถิด แท้จริงอัลลอฮฺนั้นทรงอยู่กับผู้ที่อดทนทั้งหลาย

- เชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล ในภาคปฏิบัติ
- พร้อมที่จะเปลี่ยน ตามที่อัลลอฮฺและร่อซูลสั่ง
- ศึกหนักที่สุดคือ การปรับนัฟซู(อารมณ์) ให้มาเชื่อฟังอัลลอฮฺและร่อซูล
- ต้นเหตุของบาปทุกอย่างมาจาก นัฟซูและชัยฏอน
- ฟะตัฟชะลู - ฟะชัล - หมดกำลังใจ ไม่กล้าสู้กับศํตรู
- รีหฺ - พายุ - ในที่นี้แปลว่าความเข้มแข็ง
- สงครามทางความคิด

WCimage
25