ซิกรุลลอฮฺ

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
คลิป - บทรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้า-ยามเย็น พร้อมความหมาย (อัซการ)
รายการ ซิกรุลลอฮฺ 15 ตุลาคม 2564 (ขอให้อัลลอฮฺช่วยทุกกิจการ)
โดยเชคริฎอ อะหมัด สมะดี
اللَّهُمَّ أَلْهِمْنَا أَدْعِيَةً ننالُ بها مَثُوبَتَكَ وإِجابَتَكَ ومَحَبَّتَكَ
- อัลลอฮุมมะ อัลฮิมนา อัดอิยะตัน นะนาลุ บิฮา มะษูบะตะกะ วะอิจาบะตะกะ วะมะฮับบะตะกะ -

โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดสอนพวกเราให้ใช้บรรดาดุอาอฺที่ดีงาม ที่ทำให้พวกเราได้รับผลบุญจากการขอดุอาอฺ…
รายการซิกรุลลอฮฺ - เป็นดุอาอฺจากอุละมาอฺ
2 อย่างที่อันตราย หลังจากปฏิบัติอิบาดะฮฺที่เราต้องระวัง
1- ทำอิบาดะฮฺหรือทำดีจนหลงตัวเอง มองไม่เห็นมลทินของตน
2- ขณะทำดี เราอาจละเลยหรือบกพร่องในหน้าที่อื่นๆ เช่น ขออภัยโทษหรือขอบคุณอัลลอฮฺ
บทซิกรุลลอฮฺที่อุละมาอฺแนะนำให้กล่าว เมื่อมีคนเยาะเย้ยหรือสมน้ำหน้าคือ  قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا
"9:51 จะไม่ประสบแก่เราเป็นอันขาด นอกจากสิ่งที่อัลลอฮฺได้กำหนด(บันทึก)ไว้แก่เราเท่านั้น"

- คนตระหนี่คือคนที่ เมื่อชื่อของนบีกล่าวขึ้น แล้วเขาไม่กล่าวศ่อละวาตแก่ท่านนบี
- ทุกปัญหาที่ท่านพบ ให้กล่าวศ่อละวาต แล้วอัลลอฮฺจะช่วยเหลือ
- กล่าวทั่วไป กล่าวได้ทุกเวลา…