ซิกรุลลอฮฺ

อธิบายอัลกุรอาน โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ุทุกวันอาทิตย์ ที่มัสญิดอาคารไวท์สเปซ เวลา 10.00-11.30 น.
ซิกรุลลอฮฺ (การรำลึกถึงอัลลอฮฺ)
คลิป - บทรำลึกสดุดีถึงอัลลอฮฺยามเช้า-ยามเย็น พร้อมความหมาย (อัซการ)

ใช้เมื่อ
1- เห็นเรื่องที่เกรงว่าจะหลงไปตามมัน เช่น รถเราสวย 
2- เห็นของของคนอื่นที่เราชอบหรืออยากได้ ป้องกันไม่ให้เราอิจฉา
3- ป้องกันการหลงในสิ่งที่สวยงาม
--

- นบีกล่าวเมื่อแปลกใจ ทึ่ง อึ้ง
- ใช้เมื่อเห็นที่บกพร่องอันทำให้เราแปลกใจ
- "มหาบริสุทธิ์แด่อัลลอฮฺ" (ผู้ทรงปราศจากข้อบกพร่องทุกประการ)
ซิกรุลลอฮฺมากมาย ถือว่าได้ขอบคุณอัลลอฮฺแล้ว
หากลืมอัลลอฮฺ ถือว่าเนรคุณพระองค์
เราอยู่ได้เพราะรับใช้ศาสนา
ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า “ท่านทั้งหลายจงสะสมให้มากมาย ซื่ง สิ่งที่ยั่งยืน และสิ่งที่ดีงาม”
มีผู้ถามว่า "มัน (อัลบากิยาตุลศอลิฮาต)คืออะไรครับ ท่านร่อซูลุลลอฮฺ ?"
ท่านนบีตอบว่า "คือตักบีร (การกล่าวอัลลอฮุอักบัร), อัตตัสบีหฺ(การกล่าวซุบฮานัลลอฮฺ),…

ตอบโดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี รายการ "ทุกปัญหาชะรีอะฮฺมีคำตอบ" 14/9/65