ซูเราะตุลมาอิดะฮฺ

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 8 (อายะฮฺ 5)
8
dp6admin Fri, 01/02/2019 - 22:00
หัวข้อเรื่อง
อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ มุสลิมกินได้หรือไม่, มาตรฐานและการตรวจสอบฮาลาลในประเทศอาหรับ, หญิงชาวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ) ที่อนุญาตให้มุสลิมนิกาหฺได้, ความหมายของ "หญิงบริสุทธิ์", ปัจจัยที่ควรพิจารณาในการเลือกคู่ครอง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 7 (อายะฮฺ 5)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:58
หัวข้อเรื่อง
าวคัมภีร์(อะฮฺลุลกิตาบ), ศาสนามะญูซ (บูชาไฟ), ฮินดู, พุทธ, จรรยามารยาทของอุละมาอฺยุคก่อนในการวิจารณ์นักรายงานหะดีษ, อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ, อาหารเซ่นไหว้,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 5 (อายะฮฺ 3)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:56
หัวข้อเรื่อง
ความสัมพันธ์ของ "อาหาร" กับ "อีมาน", มาตรฐาน "หะล้าล", ชุบฮัตในบางกรณีมีค่าเท่ากับไม่หะล้าล, อันตรายของชิริก
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 4 (อายะฮฺ 3)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:54
หัวข้อเรื่อง
ตว์ที่หะล้าลและหะรอม, อาหารเซ่นไหว้, ห้ามทานหมูทุกส่วน, อิสติฮาละฮฺ, สิ่งที่เปลี่ยนสภาพจากหมู (ไขมัน กระดูก) นำมารับประทานหรือทำ เป็นเครื่องใช้ได้หรือไม่, อาหารหะล้าล(ฮาล้าล), บทบัญญัติในเรื่องอาหาร, อาหารที่ต้องห้ามนั้นเป็นส่วนน้อยเท่านั้น, การเชือดสัตว์, ข้อเปรียบ เทียบของการเชือดแบบอิสลามและอื่นๆ, สัตว์ที่เชือดเพื่อโอ้อวด(แข่งขัน) กินได้หรือไม่, เชือดโดยลืมกล่าวพระนามอัลลอฮฺ, ให้ฆ่าสัตว์ด้วยความ เมตตา (การฆ่าปู หอย ปลา), การเสี่ยงทาย (ไม้ติ้ว,ลูกเต๋า, ไพ่ ฯลฯ)
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 3 (อายะฮฺ 2)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 21:52
หัวข้อเรื่อง
การอรรถาธิบายอัลกุรอานในยุคต่างๆ แตกต่างกันตามยุคสมัยและสภาพสังคม, อายะฮฺนี้มีความสัมพันธ์กับเราอย่างไร, สาเหตุ แห่งการประทานอายะฮฺ, อัลฮุฏ็อม ชุร็อยหฺ อิบนุฎุบัยอฺ, การทำเครื่องหมายสัตว์พลี, ความหมายของ "ชะอาอิรุลลอฮฺ" (เครื่องหมายของอัลลอฮฺ, บทบัญญัติของอัลลอฮฺทั้งหมด),
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 2 (อายะฮฺ 1) dp6admin Fri, 01/02/2019 - 20:09
หัวข้อเรื่อง
บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย! จงรักษาบรรดาสัญญา ให้ครบถ้วนเถิด,
ชนิดต่างๆ ของสัญญา, โทษของการผิดสัญญา, บัยอะฮฺอามมะฮฺ/คอศเศาะฮฺ, สัญญาซื้อขาย, สิทธิของคู่สัญญาซื้อขาย,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
Off
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1)
ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 1 (อายะฮฺ 1)
dp6admin Tue, 22/01/2019 - 13:13
หัวข้อเรื่อง
การตั้งชื่อซูเราะฮฺต่างๆ ในอัลกุรอาน, อายะฮฺสุดท้าย-ซูเราะฮฺสุดท้าย ที่อัลลอฮฺประทานลงมา, การเรียงลำดับซูเราะฮฺ, ทำไมชื่อ "อัลมาอิดะฮฺ" ? ความพิเศษของซูเราะฮฺ คือ มีอะหฺกาม 2 ประเภท คือมีกฎหมายว่าด้วยการบริหารสังคมยามสงครามและยามไม่มีสงคราม
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะตุลมาอิดะฮฺ 70 (อายะฮฺ 110-115)

Submitted by admin on Wed, 10/06/2015 - 10:30
หัวข้อเรื่อง
การตีความมุอฺญิซาต, การอธิบายอัลกุรอานของ อ.ดิเรก กุลสิริสวัสดิ์, มุอฺญิซาตของนบีอีซาในเรื่องโต๊ะอาหาร,
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On