อาหาร

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 88 (อายะฮฺ 146-147)

Submitted by admin on Thu, 04/01/2018 - 21:59
หัวข้อเรื่อง
- สัตว์ต้องห้ามของยิว คือ สัตว์ที่นิ้วเท้าติดกัน; ดะอฺวะฮฺด้วยความเมตตา - ความอดทน ด้วยการฝึกฝน
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 86 (อายะฮฺ 143)

Submitted by admin on Thu, 21/12/2017 - 15:29
หัวข้อเรื่อง
และ(ได้ทรงให้มี) สัตว์แปดตัวเป็นคู่ ๆ คือจากแกะสองตัว และจากแพะสองตัว จงกล่าวเถิด(มุฮัมมัด) ว่า ตัวผู้สองตัวนั้นหรือที่พระองค์ทรงห้าม หรือว่าตัวเมียสองตัวนั้น หรือว่าที่มดลูกของตัวเมียทั้งสองนั้นได้คุ้มครองรักษาไว้ พวกท่านจงแจ้งให้ฉันทราบด้วยความรู้อันใดอันหนึ่ง หากพวกท่านพูดจริง
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On

ตัฟซีรซูเราะฮฺอัลอันอาม 84 (อายะฮฺ 141)

Submitted by admin on Wed, 06/12/2017 - 15:51
หัวข้อเรื่อง
"และพระองค์นั้นคือผู้ที่ทรงให้มีขึ้น ซึ่งสวนทั้งหลาย...", ซะกาตพืชผล, การค้าขาย/จองพืชจากสวน ?
วันที่บรรยาย
วีดีโอ
On