หะดีษที่ 30 บัญญัติแห่งความเมตตา (8)

Submitted by dp6admin on Fri, 01/02/2019 - 08:47

الحديث الثلاثون  หะดีษที่ 30

عَنْ أَبي ثَعلَبَةَ الخُشَنيِّ رضي الله عنه ، عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم ، قالَ :

(( إنَّ الله فَرَضَ فرائِضَ ، فَلا تُضَيِّعُوها ، وحَدَّ حُدُوداً فلا تَعْتَدوها ، وحَرَّمَ أَشْياءَ ، فلا تَنتهكوها ، وسَكَتَ عنْ أشياءَ رَحْمةً لكُم غَيْرَ نِسيانٍ ، فلا تَبحَثوا عَنْها ))

จาก อบีษะอฺละบะฮฺ อัลคุชะนียฺ ร่อฎิยัลลอฮุอันฮุ จากท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮฺวะซัลลัม กล่าวว่า

แท้จริง อัลลอฮฺทรงบัญญัติข้อบังคับบางประการ พวกท่านจงอย่าละเลยมัน, พระองค์ทรงตั้งขอบเขต พวกท่านจงอย่าเลยเถิดมัน, พระองค์ทรงห้ามบางอย่าง พวกท่านจงอย่าละเมิดมัน, และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง) เพื่อเมตตาต่อพวกท่าน โดยพระองค์ไม่มีการลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าค้นหามัน

บันทึกโดยดาเราะกุฏนียฺ และเฏาะบะรอนียฺ

--- เอกสารประกอบการบรรยาย ---


ไฟล์เสียงอธิบายหะดีษ : ครั้งที่ 1 | ครั้งที่ 2 | ครั้งที่ 3 | ครั้งที่ 4 | ครั้งที่ 5 | ครั้งที่ 6 | ครั้งที่ 7 | ครั้งที่ 8

30/2  หุกุ่มของอัลลอฮฺ(บทบัญญัติ) แบ่งเป็น 4 หมวด; วาญิบกับฟัรฎูเหมือนกันหรือไม่ ?; อิมามอะหมัด, อิมามชาฟิอี, ความวะเราะอฺของอุละมาอฺรุ่นแรกๆ, หุกุ่มของการทำความดีต่อพ่อแม่, การสั่งใช้ให้ทำดี ห้ามความชั่ว (ทัศนะแตกต่างของอะฮฺลุซซุนนะฮฺและมุอฺตะซิละฮฺ), ญิฮาดเป็นวายิบเหมือนฮัจญ์หรือไม่, จรรยามารยาทของบรรดาสะลัฟในการตอบปัญหาศาสนา, ระวังการกล่าวเท็จต่ออัลลอฮฺ

หุกุ่มของอัลลอฮฺ(บทบัญญัติ) แบ่งเป็น 4 หมวด คือ
1- ฟะรออิฎ(ฟะรีเฎาะฮฺ,ฟัรฎู)ข้อบังคับ ใช้ให้ทำ ต้องทำ - ละหมาด ซะกาต ศิยาม ฮัจญฺ
2- มะฮาริม - สิ่งที่ต้องห้าม ไม่อนุญาตให้ทำโดยเด็ดขาด
3- หุดู๊ด (ขอบเขต) มีทั้งสิ่งที่ใช้ให้ทำและสิ่งที่ต้องห้าม
4- สิ่งที่ถูกนิ่ง ไม่ได้บัญญัติอะไร
ทั้งสี่อย่างนี้ถือว่าครอบคลุมอะหฺกาม(บทบัญญัติ)ของอิสลามทั้งหมด (ข้อใช้ ข้อห้าม ข้ออนุโลม)

30/3  "แท้จริง อัลลอฮฺทรงบัญญัติข้อบังคับบางประการ(ฟัรฎู) พวกท่านจงอย่าละเลยมัน..."; ฟัรฎู-วาญิบ, ซุนนะฮฺ, คำถาม อิสติฮาละฮฺ(การเปลี่ยนสภาพ), หมักผลไม้สองชนิดรวมกันได้หรือไม่?,

30/4  ...พระองค์ทรงตั้งขอบเขต พวกท่านจงอย่าเลยเถิดมัน, พระองค์ทรงห้ามบางอย่าง พวกท่านจงอย่าละเมิดมัน,...

30/5 ...และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง) เพื่อเมตตาต่อพวกท่าน โดยพระองค์ไม่มีการลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าค้นหามัน

30/6  "... และพระองค์วางไว้ซึ่งบางอย่าง(ไม่มีบัญญัติใดๆกล่าวถึง) เพื่อเมตตาต่อพวกท่าน โดยพระองค์ไม่มีการลืม ดังนั้นพวกท่านจงอย่าค้นหามัน", เรื่องที่ไม่มีตัวบทห้ามหรืออนุญาต ตัวอย่างเรื่องที่ไม่ควรถามและเรื่องที่ควรถามรายละเอียด, การกำหนดบทบัญญัติต่างๆ, ท่านนบีเลือกบทบัญญัติที่ดีที่สุด ไม่ใช่ที่เหมาะสมที่สุด, ญิฮาดที่ซีเรีย (ฟัรฎูอีน-ฟัรฎูกิฟายะฮ), ชีส(เนยแข็ง, ญุบนฺ جبن) ที่ทำโดยชาวคัมภีร์หรือมะญูซ ทำจากน้ำย่อยของสัตว์ตาย, อาหารมังสวิรัต/เจ,

30/7  ตัวอย่างบทบัญญัติที่อัลอฮฺทรงนิ่งเฉยไว้ ไม่ได้กล่าวถึง, อาหารของอะฮฺลุลกิตาบ เช่น ชีส (ญุบนะ, เนยแข็ง), หะดีษมุงกัร(แปลก),