ครั้งที่ 1-10 : สิทธิของบิดามารดา(ละหมาด,ญิฮาด), ญาติพี่น้อง, เด็ก, แม่หม้าย, คนขัดสน

Submitted by dp6admin on Wed, 07/04/2010 - 16:57

หนังสือประกอบการบรรยาย

IslamInThailand
ครั้งที่ บท (باب) ดาวน์โหลด
1 มารยาทต่อบิดามารดา

มารยาทต่อบิดามารดา, สิทธิของบิดามารดา, (ความสำคัญของการละหมาดตรงเวลา, ชนิดและความจำเป็นของการญิฮาด)

1- ـ باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ
บท อัลลอฮฺตรัสว่า "และเราได้สั่งสอนบรรดามนุษย์ต่อบิดามารดาของเขา(ให้กระทำความดี)" 6036 

2- باب مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ
บท "ใครที่มีสิทธิต่อมนุษย์ในการทำความดีอย่างสม่ำเสมอ" 6037 

8 mb

18/11/48

2

3 ـ باب لاَ يُجَاهِدُ إِلاَّ بِإِذْنِ الأَبَوَيْنِ  
บท ไม่มีญิฮาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา 6038 

4 ـ باب لاَ يَسُبُّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ           
ห้ามคนหนึ่งคนใดประณาม(ด่า)บิดามารดาของเขา 

6039 [ บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ), กฎหมายอิสลาม, การสวมผ้าไหมของผู้ชาย, การเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นทำสิ่งหะรอม, ]

5 ـ باب إِجَابَةِ دُعَاءِ مَنْ بَرَّ وَالِدَيْهِ         
บท อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ(การวิงวอน)ของคนที่ทำความดีกับบิดามารดา 6040 

8 mb

25/11/48

3

6- عقوق الوالدين من الكبائر‏ บท ฝ่าฝืนพ่อแม่นั้นเป็นกะบีเราะฮฺ 

6041 - [4 ประการที่อัลลอฮฺทรงห้าม และ 3 ประการที่อัลลอฮฺไม่ทรงชอบ]

8.3 mb

2/12/48

4

6- عقوق الوالدين من الكبائر‏ บท ฝ่าฝืนพ่อแม่นั้นเป็นกะบีเราะฮฺ 

6042-6043 [ ความผิดใหญ่ที่สุดในบรรดาความผิดใหญ่ทั้งหลาย, บาปใหญ่ (กะบีเราะฮฺ) - 1-การตั้งภาคีต่ออัลลอฮฺ(ชิรกฺ)  2-ฝ่าฝืนบิดามารดา 3-กล่าวเท็จ เป็นพยานเท็จ; ชิรกฺใหญ่และชิรกฺเล็ก(คอฟียฺ) ]

8.6 mb

16/12/48

5 มารยาทต่อญาติมุชิริก
มารยาทต่อเครือญาติ
7 ـ باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก (6044) [ มารดาท่านนบี, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ, การขอดุอาอฺให้ต่างศาสนิก ]  
8 ـ باب صِلَةِ الْمَرْأَةِ أُمَّهَا وَلَهَا زَوْجٌ  ปฏิบัติดีกับบิดามารดามุชริก (6045-46)  
9 ـ باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ การติดต่อพี่น้องมุชริก (6047) [การสวมผ้าไหม, การให้ของหะรอมแก่ต่างศาสนิก,  

10 ـ باب فَضْلِ صِلَةِ الرَّحِمِ ความประเสริฐของการติดต่อเครือญาติ  
11 ـ باب إِثْمِ الْقَاطِعِ ความผิดของการตัดญาติพี่น้อง  
12 ـ باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ การที่จะมีริสกีกว้างขวางเนื่องจากการติดต่อญาติ  

7.6 mb

23/12/48

6 ติดต่อญาติ 13 - باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ  ใครที่ติดต่อญาติ อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา 
14 - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلاَلِهَا  การติดต่อญาติเท่าที่ควรตามความเหมาะสม 
ให้สดชื่นซึ่งการติดต่อญาติพี่น้อง(การตัดญาติ เสมือนความแห้งแล้ง)

8.3 mb

23/12/48

7 ติดต่อญาติ 15  ـ باب لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي ไม่ใช่ผู้ติดต่อเครือญาติ เนื่องจากญาติพี่น้องติดต่อเขา (ตอบแทนการติดต่อของญาติ) 
มุวาซิล คือคนที่ทำดี(ติดต่อ)ญาติพี่น้อง แม้ว่าญาติพี่น้องจะตัดเขา, มุกาฟิ คือ คนที่กระทำเท่าที่ได้มา คือทำดีตอบแทนแก่ญาติเท่าที่ได้รับ, อัลกอติอฺ คือคนที่ได้รับความดีจากญาติพี่น้อง แต่ตนเองไม่สนองตอบแทน
16  ـ باب مَنْ وَصَلَ رَحِمَهُ فِي الشِّرْكِ ثُمَّ أَسْلَمَ  สำหรับคนที่ติดต่อญาติพี่น้องที่อยู่ในสภาพชิริกและภายหลังได้เข้ารับอิสลาม(จะได้รับผลบุญอย่างไร) 

17 ـ باب مَنْ تَرَكَ صَبِيَّةَ غَيْرِهِ حَتَّى تَلْعَبَ بِهِ أَوْ قَبَّلَهَا أَوْ مَازَحَهَا ผู้ที่อนุญาตให้เด็กเล่นด้วย 
 

9.2 mb

6/1/49

8 เมตตาต่อเด็ก

การดูหมิ่นอิสลามและท่านนบีในอดีตและปัจจุบัน

18  ـ  - باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِการเมตตาบุตรหลาน จูบและกอดเขา (มีความเมตตาต่อเด็กๆ,ผลบุญของการเลี้ยงดูลูกสาวอย่างดี, ความเมตตาของอัลลอฮฺต่อบ่าวทั้งมุสลิมและกาฟิร) 

9.5 mb

20/1/49

9 เมตตาต่อเด็ก

19 ـ باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ อัลลอฮฺทรงให้ความเมตตานั้นมีร้อยส่วน 

20 ـ باب قَتْلِ الْوَلَدِ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَهُ  การฆ่าลูกโดยเกรงว่าเขาจะมากินกับท่าน 

12 mb

27/1/49

10 เมตตาต่อเด็ก, เด็กกำพร้า, แม่หม้าย, มิสกีน 21 باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ บท การให้เด็กนั่งบนตัก 
(ตะหฺนี้ก - การป้อนอินทผลัมให้เด็กแรกเกิด, ปัสสาวะเด็กแรกเกิดเป็นนะญิสหรือไม่) 

 22  ـ باب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ  บท การให้เด็กนั่งบนขาอ่อน 

 23  ـ باب حُسْنُ الْعَهْدِ مِنَ الإِيمَانِ การกตัญญูอันดีงามนั้นเป็น ส่วนหนึ่งจากอัลอีมาน (การปฏิบัติของท่านนบีต่อเพื่อนของท่านหญิงคอดีญะฮฺ, ความหึงหวง)

 24  ـ باب فَضْلِ مَنْ يَعُولُ يَتِيمًا ความประเสริฐของคนที่ดูแลเด็กกำพร้า

25  ـ باب السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ ความประเสริฐของคนที่วิ่ง(ดูแล)ไปยังแม่หม้าย

26  ـ باب السَّاعِي عَلَى الْمِسْكِينِ ความประเสริฐของการช่วยเหลือมิสกีน(คนขัดสน)

9.7 mb

10/2/49

 

ประเภทเนื้อหา