กิตาบุลอะดับ บาบ 14 ติดต่อญาติตามความเหมาะสม

Submitted by dp6admin on Mon, 28/02/2022 - 13:33
วันที่บรรยาย
ความยาว
31.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

14 - باب يَبُلُّ الرَّحِمَ بِبَلاَلِهَا  การติดต่อญาติเท่าที่ควรตามความเหมาะสม
แปลตามคำศัพท์คือ - ให้สดชื่นซึ่งการติดต่อญาติพี่น้อง(การตัดญาติ เสมือนความแห้งแล้ง)ในส่วนที่ต้องให้มีความสดชื่น    

นบีได้เปรียบ การติดต่อญาติ เหมือน "ความสดชื่น", การตัดญาติพี่้น้อง เสมือน "ความแห้งแล้ง"

หะดีษ 17 (5644)การติดต่อญาติ

อัมร์ อิบนุลอ๊าศ ได้ยินท่านนบีกล่าวเสียงดังอย่างเปิดเผย ไม่ได้กระซิบหรือพูดเชิงลับว่า 
"ลูกหลานคนโน้น(ไม่ได้ระบุชื่อ *แต่มีบางสายรายงานระบุว่าลูกหลานอบูฏอลิบที่เป็นผู้ปฏิเสธ)ไม่ใช่ญาติพี่น้อง ไม่ใช่พวกของฉัน แท้จริงวลีของฉัน (หมายถึง มิตรสหายของฉัน สาวกของฉัน เพื่อนฝูงของฉัน พรรคพวกของฉัน คนใกล้ชิดของฉัน) คือ อัลลอฮฺและบรรดาคนซอลิหฺในหมู่ผู้ศรัทธาเท่านั้น"
ท่านนบีพูดต่อว่า "ญาติพี่น้อง(ที่ไม่ใช่มุสลิม เขาก็ยังเป็นญาติระดับหนึ่ง เชื้อสายเดียวกัน) ฉันก็จะติดต่อญาติพี่น้องของฉันเท่าที่ควร ตามความเหมาะสม"

- วลีในความหมายของชีอะฮฺ
- หะดีษสายตระกูลไม่มีน้ำหนักในวันกิยามะฮฺ "ใครที่อะมั้ลซอลิหฺล่าช้าไป (ทำให้เขาชักช้าในการเข้าสวรรค์) เชื้อสายตระกูลของเขา จะมิให้เขารีบเร่งเข้าสวรรค์ได้"
- หะดีษ "การเป็นญาติ ในวันกิยามะฮฺจะถูกตัดหมด ยกเว้นญาติของฉัน(นบีมุฮัมมัด)" -- หมายถึง ญาตินบีที่เป็นผู้ศรัทธา แต่ชีอะฮฺนำหะดีษนี้ไปบิดเบือน
- กษัตริย์จอร์แดน เป็นลูกหลานท่านนบี แต่...
- นบีนูหฺ กับลูกของท่านที่ไม่ยอมขึ้นเรือ

- การติดต่อญาติพี่น้องทำให้สดชื่น (อะบุลละฮา)
- "ติดต่อญาติตามความเหมาะสม" หมายความว่าอย่างไร
- ตักเตือนกันและกัน เตือนญาติแล้วเขาโกรธ เป็นหน้าที่เราต้องเตือนเมื่อเขาทำผิด ถ้าไม่เตือน เพราะกลัวเขาโกรธ กลัวเขาจะตัดญาติ นั่นเป็นการทรยศญาติ
- 56.05 สวัสดีปีใหม่ การฉลองคริสต์มาส ฉลองปีใหม่ เป็นการเลียนแบบศาสนิกอื่น
 

WCimage
 ติดต่อญาติตามความเหมาะสม