กิตาบุลอะดับ บาบ 13 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา

Submitted by dp6admin on Sat, 19/02/2022 - 11:28
หัวข้อเรื่อง
บาบ 13  ใครที่ติดต่อญาติพี่น้อง อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา
หะดีษ 15 อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)
หะดีษ 16-17 อัรเราะหฺมาน (ความเมตตา) และ อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)

สถานที่
มัสญิดจักรพงษ์ บางลำพู
วันที่บรรยาย
ความยาว
23.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

บาบ 13 - باب مَنْ وَصَلَ وَصَلَهُ اللَّهُ  ใครที่ติดต่อญาติพี่น้อง อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา
เป็นสำนวนหะดีษ คำว่า "ติดต่อ" คือ เมตตา กรุณา ให้ความช่วยเหลือ ดูแลในสิ่งที่เขาต้องการ

หะดีษ 15 (5641) อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)

ท่านนบีกล่าวว่า "อัลลอฮฺได้ทรงสร้าง(เนรมิต)ทุกสรรพสิ่ง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว, 
ความเป็นญาติ(อัรเราะฮิม)ลุกขึ้นพูดกับอัลลอฮฺว่า "ข้าพระองค์ยืน ณ ที่นี่เพื่อขอความคุ้มครองต่อพระองค์ จากผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง"
อัลลอฮฺตรัสว่า "ใช่แล้ว (การขอความคุ้มครองนั้นถูกตอบรับอย่างแน่นอน) เจ้า(ความเป็นญาติ)ไม่พอใจหรือที่ข้าจะติดต่อผู้ที่ติดต่อเจ้า และจะตัดผู้ที่ตัดเจ้า(ความเป็นญาติ)"
ความเป็นญาติจะกล่าวว่า "เพียงพอแล้ว โอ้พระผู้อภิบาลของฉัน"
อัลลอฮฺตรัสว่า "ดังนั้น ก็จะเป็นไปตามนั้น"

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวยืนยันเนื้อหานี้โดยกล่าวกับเศาะฮาบะฮฺว่า "พวกท่านจงอ่านสิ" (อายะฮฺ 22 ในซูเราะฮฺมุฮัมมัด)
47:22 ดังนั้น หวังกันว่า หากพวกเจ้าผินหลังให้(กับการอีมานแล้ว) พวกเจ้าก็จะก่อความเสียหายในแผ่นดินและตัดความสัมพันธ์ทางเครือญาติของพวกเจ้ากระนั้นหรือ?

- อายะฮฺนี้ อัลลอฮฺผูกพันความสัมพันธ์ของ "การก่อความเสียหายในแผ่นดิน" และ "การตัดความสัมพันธ์เครือญาติ" สองประการนี้ความเลวร้ายไม่ต่างกัน
- การเปรียบเทียบนามธรรมเป็นรูปธรรม เช่น ความเป็นญาติ, ความตาย, ฯลฯ
- ในวันกิยามะฮฺ เมื่ออัลลอฮฺตัดสินมนุษย์ให้เข้าสวรรค์นรกแล้ว จะให้ความตายมาในรูปร่างเหมือนแพะ แล้วจะถูกเชือด และถูกกล่าวว่า "โอ้ชาวนรก จงอยู่ในนรกตลอดกาล โดยไม่มีความตาย, โอ้ชาวสวรรค์ จงอยู่ในสวรรค์ตลอดกาล โดยไม่มีความตาย" (คือหลังจากนี้ จะไม่มีใครตายอีกแล้ว)
- หะดีษฎออีฟ : "หินดำ(ที่มุมกะอฺบะฮฺ)นั้นเป็นมือขวาของอัลลอฮฺในโลกนี้ ใครยื่นมือสัมผัสหินดำ เสมือนยื่นมือสัมผัสพระหัตถ์ของอัลลอฮฺ"

หะดีษ 16 (5641) อัรเราะหฺมาน (ความเมตตา) และ อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)

ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม กล่าวว่า "แท้จริง "อัรเราะฮิม(ความเป็นญาติ)" นั้น เป็นส่วนหนึ่งจากพระนามของอัลลอฮฺ คือ อัรเราะหฺมาน (ผู้ทรงกรุณาเมตตา), ดังนั้นอัลลอฮฺได้ตรัสไว้ว่า ใครที่ติดต่อเจ้า(อัรเราะฮิม)ก็เสมือนติดต่อส่วนหนึ่งจากอัรเราะหฺมาน ข้าก็จะติดต่อเขา, และใครที่ตัดเจ้า ข้าก็จะตัดเขา
- ตัดนี่หมายถึง ไม่เมตตากรุณา ไม่ให้ความช่วยเหลือ ไม่สนับสนุน จะปรากฏผลทั้งในโลกนี้และโลกหน้า

หะดีษ 17 (5642) - สำนวนเหมือนหะดีษ 16

จาก "กิตาบุลอะดับ 6-1 ใครติดต่อญาติ อัลลอฮฺจะติดต่อเขา"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6798

WCimage
13