กิตาบุลอะดับ บาบ 11 ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง

Submitted by dp6admin on Mon, 31/01/2022 - 13:54
หัวข้อเรื่อง
บาบ 11 ـ باب إِثْمِ الْقَاطِعِ ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง
"จะไม่เข้าสวรรค์เลย คนที่ตัดญาติพี่น้อง"
- ระดับขั้นของการติดต่อเครือญาติ
- ระดับของการตัดญาติ
สถานที่
มัสญิดจักรพงษ์ บางลำพู
วันที่บรรยาย
ความยาว
12.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

บาบ 11 ـ باب إِثْمِ الْقَاطِعِ ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง

หะดีษ 13 (5638) ท่านนบีกล่าวว่า "จะไม่เข้าสวรรค์เลย คนที่ตัดญาติพี่น้อง"

มีหะดีษอีกหลายบทเช่น 
"จะไม่สวรรค์ คนที่ดื่มเหล้า(ติดเหล้า) คนที่เชื่อและปฏิบัติตามไสยศาสตร์ และคนที่ตัดญาตพี่น้อง"
"การงานของลูกหลานอาดัมจะถูกเสนอต่ออัลลอฮฺในคืนวันศุกร์ (พฤหัสกลางคืน) ไม่มีอะมั้ลถุกตอบรับจากผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง"

- การทำความดีกับญาติพี่น้อง ระดับขั้นของการติดต่อญาติพี่น้อง
อิมามอิบนุอบีญะหฺเราะฮฺบอกว่า "การติดต่อญาติพี่น้องเป็นสิ่งดีเสมอ ต่อเมื่อญาติพี่น้องเป็นคนที่เที่ยงธรรม ถ้าเป็นฟาซิก(คนชั่ว) การตัดญาติพี่น้องนั้นคือการติดต่อพวกเขา" 
- การตัดในกรณีนี้คือ ตัดระดับหนึ่ง ติดต่อได้บ้าง แต่ไม่ได้ติดต่อใกล้ชิดเหมือนพี่น้องมุสลิม

1- ติดต่อกับญาติที่เป็นคนดี
2- ติดต่อด้วยการไปเยี่ยม โทรหา ฯลฯ

ระดับของการติดต่อเครือญาติ
1- ให้ค่าใช้จ่าย(นะฟะเกาะฮฺ) ฮะดียะฮฺ(ของขวัญ) ทรัพย์สิน
2- ติดต่อสอบถามข่าวคราว
3- ให้อภัยในความชั่วของเขา หรือสิ่งไม่ดีที่เขาทำกับเรา - อยากติดต่อเขา แต่เขาไม่อยากติดต่อเรา กรณีนี้ให้เราอดทน ไม่ตอบโต้เขา นั่นคือการติดต่อเขาระดับหนึ่งที่เราทำได้
4- การตักเตือนเมื่อเห็นทำความชั่ว

จาก "กิตาบุลอะดับ 5 พ่อแม่เป็นมุชริก,ติดต่อญาติ (บาบ 6-12)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6785

WCimage
กิตาบุลอะดับ 11 ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง