เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอะดับ (มารยาท)

Submitted by dp6admin on Tue, 16/02/2010 - 12:54

อธิบายหนังสือเศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ กิตาบุลอะดับ(มารยาท) โดย เชคริฎอ อะหมัด สมะดี
ณ มัสญิดจักรพงษ์ บางลำพู ช่วงปี 2548-2550

หนังสือประกอบการบรรยาย

    ครั้งที่ 1-10 : สิทธิของบิดามารดา(ละหมาด,ญิฮาด), ญาติพี่น้อง, เด็ก, แม่หม้าย, คนขัดสน
    ครั้งที่ 11-20 : ความเมตตา, สิทธิของเพื่อนบ้าน, คุณธรรม(ความดี)คือ?, ความสุภาพ, การพูดหยาบคาย
    ครั้งที่ 21-30 ไสยศาสตร์, การพูดสัจจะและพูดเท็จ, การปกปิดความชั่ว, ตะกับบุร(เย่อหยิ่ง), นะซัร(การบนบาน),
    ครั้งที่ 31-42 การตักเตือน, นินทาใส่ร้าย(อัลฆีบะฮฺ), นะมีมะฮฺ, ความละอาย, ให้เรียกร้องสู่ความง่ายดาย, ความรักต่ออัลลอฮฺ