กิตาบุลอะดับ บาบ 6-1 ฝ่าฝืนบิดามารดาเป็นบาปใหญ่ (กิตาบุลอะดับ 3)

Submitted by dp6admin on Thu, 09/04/2020 - 11:10
หัวข้อเรื่อง
- [3 ประการที่อัลลอฮฺทรงห้าม และ 3 ประการที่อัลลอฮฺไม่ทรงชอบ]
- โทษของการไม่ทำดีต่อพ่อแม่
- 2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน
- มารยาทต่อผู้รู้
- การใช้จ่ายทรัพย์สิน มี 2 ประเภท
วันที่บรรยาย
ขนาดไฟล์
8.30 mb
ความยาว
67.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

6- عقوق الوالدين من الكبائر‏  บท ฝ่าฝืนพ่อแม่นั้นเป็นกะบีเราะฮฺ (บาปใหญ่)

หะดีษ 6 (5630)  - 3 สิ่งที่อัลลอฮฺห้าม 3 สิ่งที่อัลลอฮฺเกลียด

- แท้จริงอัลลอฮฺทรงห้ามสำหรับพวกท่าน ดังต่อไปนี้
  1- ฝ่าฝืนมารดาของพวกท่าน(รวมถึงบิดาด้วย) (ยกเว้นบิดามารดาใช้ในเรื่องไม่มีเหตุผล)  عُقُوقَ الأُمَّهَاتِ،
  2- งดในหน้าที่ที่ต้องทำ (ตระหนี่ ไม่ออกค่าใช้จ่ายหรือทำหน้าที่ตนเอง) หรือ ขอจากผู้อื่น โดยที่ตัวเองไม่ต้องการ (ไม่มีเหตุผล)  وَمَنْعَ وَهَاتِ،

  3- ฝังผู้หญิง  وَوَأْدَ الْبَنَاتِ
และ (3 ประการที่) อัลลอฮฺทรงเกลียด
  1- อัลลอฮฺทรงเกลียดสำหรับพวกเจ้าที่จะมี กีละวะกอละ (คือการพูดว่า "เขาเล่าว่า.. มีการกล่าวว่า.. มีเรื่องมาว่า... โดยไม่มีที่มา ไม่สืบข้อมูล) -  وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ
  2- อัลลอฮฺทรงเกลียดการถามมาก - وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ،
  3- ใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยสุรุ่ยร่าย - وَإِضَاعَةَ الْمَالِ

--- การใช้จ่ายมี 2 ประเภท
1- ใช้เงินในสิ่งหะรอม เช่น ซื้อเหล้า บุหรี่ บริการที่หะรอม ฯลฯ อัลลอฮฺเกลียด
2- ใช้ในสิ่งที่ไม่หะรอม 
  2.1 สิ่งที่อัลลอฮฺชอบ ศาสนาส่งเสริม เช่น ทำบุญ เลี้ยงเด็กกำพร้า สร้างมัสญิด ฯลฯ มากแค่ไหนก็ไม่ถึอว่าฟุ่มเฟือย
  2.2 สิ่งที่ไม่หะรอม แต่เกินความต้องการ เช่น มีรถอยู่แล้ว ซื้อรถอีก (โดยทำหน้าที่ออกซะกาตแล้ว) อุละมาอฺมีทัศนะต่างกัน

หะดีษ 6-1 หะดีษ 6-2 

37:20

2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน  
1- เป็นความผิดมากพอแล้ว การที่คนหนึ่งคนใดเล่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ยินมา
2- จงเป็นพยานในสิ่งที่ชัดเจนเหมือนดวงอาทิตย์
24:15 ขณะที่พวกเจ้าได้รับข่าวนั้น ด้วยการพูดกันระหว่างพวกเจ้า และพวกเจ้าพูดกันในสิ่งที่พวกเจ้าไม่มีความรู้ และพวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่ ณ ที่อัลลอฮ์นั้นมันเป็นเรื่องใหญ่ 
- มุนาฟิก รับข่าวด้วยลิ้น และกล่าวด้วยลิ้น ในสิ่งที่ไม่มีความรู้ พวกเจ้าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็ก แต่มันเป็นเรื่องใหญ่ ณ อัลลอฮฺ 
ไม่ไตร่ตรอง ไม่ตรวจสอบก่อน

มารยาทต่อผู้รู้, มารยาทในการถาม, โต๊ะครู ดูจาก 1-ความยำเกรง(ตักวา) 2-ความรู้(อิลมู)
ดูอย่างไร - สัมผัสเอง, กระแสสังคม(คนดี ผู้ใหญ่ในสังคม)
 

WCimage
กิตาบุลอะดับ 3 (บาบ 6) ฝ่าฝืนบิดามารดาเป็นบาปใหญ่