กิตาบุลอะดับ(มารยาท)

22 ـ باب وَضْعِ الصَّبِيِّ عَلَى الْفَخِذِ บท การให้เด็กนั่งบนขาอ่อน
หะดีษ 34 ท่านนบีให้อุซามะฮฺ อิบนุซัยดฺ และอัลหุซัยนฺ นั่งบนขาอ่อน และขอดุอาอฺให้ทั้งสองว่า
"‏ اللَّهُمَّ ارْحَمْهُمَا فَإِنِّي أَرْحَمُهُمَا ‏"‏
"อัลลอฮุมมัรฮัมฮุมา ฟะอินนี อัรฮะมุฮุมา"…
ท่านนบีสอนให้มีความเมตตาต่อเด็ก
21 باب وَضْعِ الصَّبِيِّ فِي الْحِجْرِ - บท การให้เด็กนั่งบนตัก
(ตะหฺนี้ก - การป้อนอินทผลัมให้เด็กแรกเกิด, ปัสสาวะเด็กแรกเกิดเป็นนะญิสหรือไม่)
หะดีษ 33 (5656) ลำดับตาม https://sunnah.com/bukhari/78
ท่านหญิงอาอิชะฮฺเล่าว่า "…
باب جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ
บาบ 19 อัลลอฮฺทรงให้ความเมตตานั้นมีร้อยส่วน
สะละมัตเราะหฺมัต - มาจากไหน
หะดีษ 25 (5654) ความเมตตาของอัลลอฮฺ มี100 ส่วน
วันกิยามะฮฺ อัลลอฮฺจะประทานความเมตตาอีก 99 ส่วน มนุษย์จะใช้ความเมตตานี้ให้อภัยกันในวันกิยามะฮฺ
บาบ(บท) 15 ไม่ใช่ผู้ติดต่อ #เครือญาติ เนื่องจาก #ญาติพี่น้องติดต่อเขา (ตอบแทนการติดต่อของญาติ)
- การติดต่อญาติพี่น้องมี 3 ประเภท คือ มุวาศิล มุกาฟิอฺ อัลกอติอฺ
- นบีติดต่อญาติพี่น้อง แม้จะเป็นมุชริกีน
บาบ 11 ـ باب إِثْمِ الْقَاطِعِ ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง
"จะไม่เข้าสวรรค์เลย คนที่ตัดญาติพี่น้อง"
- ระดับขั้นของการติดต่อเครือญาติ
- ระดับของการตัดญาติ
กิตาบุลอะดับ 7-1 มารยาทในการติดต่อญาติ
กิตาบุลอะดับ 7-2 ท่านนบีสอนให้มีเมตตาต่อเด็ก