บิดามารดา

การที่สตรีคนหนึ่งติดต่อ(ดูแล)แม่เขาขณะที่เธอ(สตรีคนนั้น)มีสามี
อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ
ขอดุอาอฺให้ต่างศาสนิก / ไปเยี่ยมกุโบร์ได้มั้ย ?
หะดีษ 10 สิ่งที่ท่านนบีสอน
บาบ 7 ـ باب صِلَةِ الْوَالِدِ الْمُشْرِكِ การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก
[ มารดาท่านนบี, อะฮฺลุลฟัฏเราะฮฺ, การขอดุอาอฺให้ต่างศาสนิก ]
- ให้ทำดีต่อบิดามารดา แม้จะเป็นต่างศาสนิกก็ตาม
หะดีษ 9 อนุญาตให้ติดต่อมารดามุชริก
- "แท้จริงเป็นบาปใหญ่ที่สุดจากบรรดาบาปใหญ่ การที่คนหนึ่งคนใดสาปแช่งพ่อแม่เขา"
- หะดีษที่ 4 (5628) บาปใหญ่(กะบีเราะฮฺ), กฎหมายอิสลาม, การสวมผ้าไหมของผู้ชาย, การเอื้ออำนวยให้ผู้อื่นทำสิ่งหะรอม
- หะดีษที่เป็นรากฐานสำคัญของ "ซัดดุซซะรออิอฺ (سد الذرائع)" (คือ…
6- ฝ่าฝืนพ่อแม่นั้นเป็นกะบีเราะฮฺ (ต่อ)
7- การติดต่อบิดามารดาที่เป็นมุชริก (ต่างศาสนิก)
8- ปฏิบัติดีกับบิดามารดามุชริก
9- การติดต่อพี่น้องมุชริก
10 ความประเสริฐของการติดต่อเครือญาติ
11 ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง
12…
- [3 ประการที่อัลลอฮฺทรงห้าม และ 3 ประการที่อัลลอฮฺไม่ทรงชอบ]
- โทษของการไม่ทำดีต่อพ่อแม่
- 2 เรื่องสำคัญที่ท่านนบีสอน
- มารยาทต่อผู้รู้
- การใช้จ่ายทรัพย์สิน มี 2 ประเภท
3- บท ไม่มีญิฮาด เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากบิดามารดา
4- ห้ามคนหนึ่งคนใดประณาม(ด่า)บิดามารดาของเขา
5- บท อัลลอฮฺตอบรับดุอาอฺ(การวิงวอน)ของคนที่ทำความดีกับบิดามารดา

เนื้อหา : มารยาทต่อบิดามารยาท, สิทธิของบิดามารดา, ความสำคัญของการละหมาดตรงเวลา, ชนิดและความจำเป็นของการญิฮาด

صحيح البخاري - كتاب…