1189 มีซุนนะฮฺหรือแบบอย่างหรือไม่ที่มุสลิมจะจูบเท้าของมารดาที่เสียชีวิตเพื่อขออภัยในความผิดที่ผ่านมา