กิตาบุลอะดับ บาบ 12 ริสกีกว้างขวางเพราะติดต่อญาติ

Submitted by dp6admin on Tue, 08/02/2022 - 15:26
หัวข้อเรื่อง
-- ผลบุญของการติดต่อเครือญาติ --
วันที่บรรยาย
ความยาว
5.00 นาที
มีวีดีโอ
มี
รายละเอียด

-- ผลบุญของการติดต่อเครือญาติ --

12 ـ باب مَنْ بُسِطَ لَهُ فِي الرِّزْقِ بِصِلَةِ الرَّحِمِ การที่จะมีริสกีกว้างขวางเนื่องจากการติดต่อญาติ

หะดีษ 14 (5640) ท่านนบีกล่าวว่า "ใครที่มีความปรารถนาจะมีความกว้างขวางในริสกี(รายได้ดี) และใครที่อยากมีอายุยืนยาว จงติดต่อญาติเถิด"
-- อธิบายหะดีษ

فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ
16:61 จนถึงเวลาที่ถูกกำหนดไว้ เมื่อวาระของพวกเขาได้มาถึง พวกเขาจะประวิงเวลาให้ช้าสักชั่วโมงหนึ่งก็ไม่ได้ และพวกเขาจะเร่งให้เร็ว (สักชั่วโมงหนึ่ง) ก็ไม่ได้

h14.jpg

จาก "กิตาบุลอะดับ 5 พ่อแม่เป็นมุชริก,ติดต่อญาติ (บาบ 6-12)"
https://www.islaminthailand.org/dp8/node/6785

WCimage
การที่จะมีริสกีกว้างขวางเนื่องจากการติดต่อญาติ