เครือญาติ

อิสลามมายกเลิกความเข้าใจผิดๆของชาวบ้านหลายประการ
-- การบูรณะมัสจิดหะรอม หาใช่การทำความดีที่สุดไม่ ความศรัทธาและปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺต่างหากที่ดีที่สุด
-- ผู้ที่ประเสริฐที่สุดคือผู้มีตักวามากที่สุด หาใช่ที่สีผิว เชื้อชาติ -- ท่านนบีพูดตั้งแต่ตอนอยู่มักกะฮฺ…
บาบ(บท) 15 ไม่ใช่ผู้ติดต่อ #เครือญาติ เนื่องจาก #ญาติพี่น้องติดต่อเขา (ตอบแทนการติดต่อของญาติ)
- การติดต่อญาติพี่น้องมี 3 ประเภท คือ มุวาศิล มุกาฟิอฺ อัลกอติอฺ
- นบีติดต่อญาติพี่น้อง แม้จะเป็นมุชริกีน
บาบ 13  ใครที่ติดต่อญาติพี่น้อง อัลลอฮฺก็จะติดต่อเขา
หะดีษ 15 อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)
หะดีษ 16-17 อัรเราะหฺมาน (ความเมตตา) และ อัรเราะฮิม (ความเป็นญาติ)

บาบ 11 ـ باب إِثْمِ الْقَاطِعِ ความผิดของผู้ที่ตัดญาติพี่น้อง
"จะไม่เข้าสวรรค์เลย คนที่ตัดญาติพี่น้อง"
- ระดับขั้นของการติดต่อเครือญาติ
- ระดับของการตัดญาติ
บาบ(บท) 10 ความประเสริฐของการติดต่อเครือญาติ
หะดีษ 12 ชายคนหนึ่งเข้ามา ตะโกนเรียกท่านนบี "โอ้นบี บอกฉันหน่อย ถึงการงาน(อะมั้ล)ที่ทำให้ฉันเข้าสวรรค์"...
9 ـ باب صِلَةِ الأَخِ الْمُشْرِكِ การติดต่อพี่น้องมุชริก (6047) 
[การสวมผ้าไหม, การให้ของหะรอมแก่ต่างศาสนิก,  ]


กิตาบุลอะดับ 7-1 มารยาทในการติดต่อญาติ
กิตาบุลอะดับ 7-2 ท่านนบีสอนให้มีเมตตาต่อเด็ก