หัวข้อ 4 กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด,25)

Submitted by dp6admin on Tue, 11/06/2019 - 12:31

กิตาบุลวุฎูอฺ 1-25 (เศาะฮี้ฮฺอัลบุคอรียฺ 41-65)

- ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการบรรยาย -

ครั้งที่ บาบ(หัวข้อ)
1

1- สิ่งที่มีรายงานเกี่ยวกับการอาบน้ำละหมาด 
2- การละหมาดมิตอบรับ โดยไม่มีการทำน้ำละหมาด(วุฎูอฺ) 
3- ความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดและเรื่องที่เกี่ยวกับอัลฆุร(คนที่มีสัญลักษณ์ที่หน้าผาก), ที่ปลายมือและเท้า
4- ผู้ใดไม่ให้อาบน้ำละหมาดจากข้อสงสัย จนกว่าจะมีความมั่นใจ(ว่าเสียน้ำละหมาด), ความสงสัยจะไม่สลายด้วยยะกีน
5- การอาบน้ำละหมาดเบาๆ (เบาๆคือ อวัยวะละ 1 ครั้้ง, หรือ ตักน้ำแล้วลูบเบาๆ)

2

6- อาบน้ำละหมาดให้ครอบคลุม(ให้สมบูรณ์) 
7- การล้างใบหน้าด้วยมือทั้งสองจากการตักน้ำครั้งเดียว 
8- กล่าวบิสมิลลาฮฺทุกสถานการณ์ แม้ตอนร่วมหลับนอน 
9- สิ่งที่ควรกล่าวตอนเข้าเคาะลาอฺ 
10- การวางน้ำ ก่อนจะไปถ่ายทุกข์ 
11- ไม่อนุญาตให้ผินหน้าไปยังกิบลัตขณะอุจจาระหรือปัสสาวะ ยกเว้นหากมีอาคาร เช่น กำแพง ผนัง ฯลฯ 
12- ผู้ที่อุจจาระบนก้อนดินสองก้อน

3

13- การออกของสตรีไปยังการถ่ายทุกข์(หนัก); การออกนอกบ้านของมุสลิมะฮฺ
หะดีษ 147 อนุญาตให้มุสลิมะฮฺออกนอกบ้าน เมื่อมีความจำเป็น
- การอนุญาตให้คุมกำเนิด
- ทบทวนบทบาทของ ชายหญิง ในสังคม
14- การถ่ายทุกข์ในบ้าน

4

15- ชำระนะญาซะฮฺ(อิสตินญาอฺ)ด้วยน้ำ 
16- คนที่มีคนรับใช้ถือน้ำให้ เพื่อทำความสะอาด
17- ถือหอกพร้อมกับน้ำ ในการอิสตินญาอฺ (ไปชำระนะญาซะฮฺ)
18- ห้ามชำระนะญาซะฮฺด้วยมือขวา
19- อย่าสัมผัสอวัยวะเพศด้วยมือขวา ขณะปัสสาวะ
20-ชำระนะญาซะฮฺด้วยหิน
21- ห้ามชำระนะญาซะฮฺด้วยมูลสัตว์แห้ง

5

22- การอาบน้ำละหมาด 1 ครั้ง 1 ครั้ง (อวัยวะละ 1)
23- การอาบน้ำละหมาด 2 ครั้ง 2 ครั้ง (อวัยวะละ 2)
24-  การอาบน้ำละหมาด 3 ครั้ง 3 ครั้ง (อวัยวะละ 3)
25- การสูดและสั่งน้ำ ในการอาบน้ำละหมาด
26- การชำระนะญาซะฮฺเป็นเลขคี่
27- การล้างเท้าทั้งสอง ไม่มีการเช็ดเท้าทั้งสอง

6

28- การกลั้ว(หรือบ้วน)ปาก ในการอาบน้ำละหมาด; 164 ท่านอุษมานเห็นนบีอาบน้ำละหมาดอย่างไร 
29- การล้างส้นเท้า 
30- ล้างเท้าในรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า)และไม่เช็ดบนรองเท้า(ที่ไม่หุ้มเท้า) 
31- การเริ่มด้วยข้างขวาในการอาบน้ำะลหมาดและอาบน้ำ(ญะนาบะฮฺ)
32- การแสวงหาน้ำละหมาด เมื่อเข้าเวลาละหมาด

7

33- น้ำที่ใช้ล้างเส้นผมมนุษย์ (สะอาดหรือนะญิซ)
หะดีษ 170 เส้นผมท่านนบี, 171 ที่มาของเส้นผมท่านนบี, ในพิพิธภัณฑ์ที่ตุรกี ของจริง ?
174 สมัยท่านนบี สุนัขเดินไปมาในมัสยิด
175 สุนัขล่าสัตว์ มันงับสัตว์จนตาย แต่ไม่กิน เพื่อให้เจ้านาย มนุษย์กินได้, ถ้างับแล้วมันกิน 

8

34- ผู้ที่เห็นว่าไม่มีการอาบน้ำละหมาด ยกเว้นสิ่งที่ออกจากสองทวาร
- สิ่งที่ออกจากร่างกาย (ที่ไม่ใช่ทวารหนัก/เบา) เสียน้ำละหมาดหรือไม่
- ไม่เสีย เช่น เหงื่อ น้ำตา น้ำมูก เสมหะ น้ำลาย
- บางอย่างมีความขัดแย้งว่าเสียหรือไม่เสีย เช่น เลือดจากส่วนอื่นที่ไม่ใช่สองทวาร, ผายลมจากทวารเบา(ช่องคลอด)
35- ช่วยผู้อื่นอาบน้ำละหมาด

9

36- การอ่านอัลกุรอานภายหลังจากมีหะดัษ
หะดัษ - เหตุที่ทำให้เสียน้ำละหมาด

10

37- ไม่อาบน้ำละหมาด หากหลับหรือขาดสติชั่วคราว (วูบ,ไม่รู้สึกตัวครู่หนึ่ง เนื่องจากเพลีย
หรืออดนอน ไม่ถึงขั้นเป็นลม) - ไม่เสียน้ำละหมาด
38- การเช็ดศีรษะทั้งหมด (เช็ดเครา); หะดีษ 185 การอาบน้ำละหมาดของท่านนบี
39- การล้างเท้าทั้งสองถึงตาตุ่ม

11

40- การใช้ส่วนเหลือของน้ำละหมาดของผู้คน
41- คนที่กลั้วและสูดน้ำ จากตักเดียว (ตักน้ำใส่ปากส่วนหนึ่ง แล้วใส่จมูกส่วนหนึ่ง)
หะดีษ 191- อิบนุอุมัร สาธิตการอาบน้ำละหมาดแบบท่านนบี
42- การเช็ดศีรษะ 1 ครั้ง

12

43- การอาบน้ำละหมาดของชายกับภรรยาของเขา, การอาบน้ำละหมาดของชาย กับภรรยาของเขา และน้ำที่เหลือจากการอาบน้ำละหมาดของสตรี
หะดีษ 193 - สมัยนบีบรรดาชายและหญิง จะอาบน้ำละหมาดพร้อมๆกัน - การตีความหะดีษข้ดแย้งกัน

13

44- ท่านนบีเทน้ำละหมาด ให้แก่คนที่เป็นลม(ขาดสติ) - วิธีใช้น้ำละหมาดในกรณียกิจต่างๆ
45- อาบน้ำ, อาบน้ำละหมาด ในภาชนะที่ทำจากโลหะ เป็นกะละมังกว้าง(มิคฎ็อบ), ภาชนะจากไม้(เกาะดะหฺ, หรือไม้ผสมโลหะ), ภาชนะไม้(เคาะชับ), ภาชนะที่ทำจากหิน (หิญาเราะฮฺ)
- ภาชนะ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหาร กินอาหาร อาบน้ำละหมาด เครื่องประดับ - ทองคำและเงิน ใช้ไม่ได้
- ทองคำและเงิน ใช้ทำฟัน/อวัยวะเทียมได้ ในสมัยนบีก็ใช้

14

46- การอาบน้ำละหมาดในเตาร์(กะละมังเล็ก, ห้ามใช้ทอง-เงิน)
47- การอาบน้ำละหมาดด้วยปริมาณนั้น 1 มุด (2 กอบมือ)
48- การเช็ดบนรองเท้าทั้งสองข้าง (การเช็ดบนถุ

15

49- หากว่าเอาเท้าเข้าใน(สวม)รองเท้า ขณะที่เท้าทั้งสองสะอาด
50- คนที่ไม่อาบน้ำละหมาดจากการกินเนื้อแพะ ข้าวสาลี; กินอาหารที่ปรุงด้วยไฟ ไม่เสียน้ำละหมาด

16

51- ผู้ที่กลั้วแล้วพ่นน้ำออก จากการกินสะวีก โดยไม่อาบน้ำละหมาด
52- ดื่มนม่ ต้องอาบน้ำละหมาดหมาดหรือไม่ ?
53- การอาบน้ำละหมาดจากการนอนหลับ และไม่อาบน้ำละหมาดจากความง่วง(มากหรือน้อย), ศีรษะโยก,

17

54- การอาบน้ำละหมาด แม้จะไม่มีหะดัษ(เล็ก); เมื่อไหร่ที่จะวาญิบต้องอาบน้ำละหมาด ?

18

55- ส่วนหนึ่งของบาปใหญ่คือ ไม่ปกปิดขณะปัสสาวะ
56- การล้างปัสสาวะ

19

57- นบีปล่อยให้อะอฺรอบี(ชาวชนบท)ปัสสาวะในมัสยิดจนเสร็จ; การเลือกทำให้สิ่งที่เสียหายน้อยกว่า
58- การราดหรือเทน้ำบนปัสสาวะในมัสญิด
59- เทน้ำบนปัสสาวะ

20

60- ปัสสาวะของเด็กๆ
61- การปัสสาวะยืนหรือนั่ง
62- การปัสสาวะบ้านเพื่อน และการปิดบังด้วยกำแพงหรือรั้ว; ท่านนบีเคยยืนปัสสาวะ แต่ส่วนมากจะนั่ง
- ปัสสาวะที่กระเด็นโดนเสื้อผ้า(หรือสงสัย) ทำอย่างไร ต้องทำความสะอาดให้เกลี้ยงหรือไม่ ?
63- การปัสสาวะที่ที่ดินตำของกลุ่มอื่น

21

64- การล้างเลือด  (หมายถึง เลือดประจำเดือน); 227  เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดประจำเดือน
65- การล้างน้ำอสุจิที่เสื้อผ้า และขยี้(ถ้ามันแห้ง) และล้างเสื้อผ้าที่โดนจาก(น้ำหรือเลือดของ)สตรี
66- ถ้าล้างญะนาบะฮฺ(อสุจิ) หรือญะนาบะฮฺจากอื่นๆ เช่น เลือดสตรี แล้วไม่เกลี้ยง ฮุก่มคืออะไร

22

67- (หุก่มของ)ปัสสาวะอูฐ, ปัสสาวะของสัตว์ต่างๆที่กินได้, ปัสสาวะและมูลของแกะและแพะ, คอกแพะและแกะ ที่มีมูลหรือปัสสาวะ ละหมาดที่นั่นได้หรือไม่
หะดีษ 233 ท่านนบีให้ดื่มปัสสาวะและนมอูฐ, การลงโทษผู้ที่ฆ่าทรมานผู้อื่น
หะดีษ 234 ท่านนบีเคยละหมาดในบริเวณที่มีมูลสัตว์

23

68- นะญิสที่ตกหล่นลงในเนยหรือน้ำ จะทำอย่างไร

24

68- (ต่อ) นะญิสที่ตกลงในน้ำ จะทำอย่างไร
69- หุก่มของน้ำนิ่ง (เมื่อมีนะญาซะฮฺมาปน); นะญาซะฮฺตกลงในน้ำ มาก/น้อยกว่า 2 กุลละฮ

25

69- กรณีที่มีการโยนบนหลังคนละหมาด สิ่งสกปรก หรือซากสัตว์ (ขณะละหมาด); เสื้อผ้าเปื้อนนะญาซะฮฺ ละหมาดใช้ได้หรือไม่ ?
70- น้ำลายหรือสิ่งที่ออกจากปาก คือน้ำมูก (หรือเสมหะที่ออกจากจมูก) ถ้าอยู่บนเสื้อผ้าในขณะละหมาด
71- ไม่อนุญาตให้อาบน้ำละหมาดด้วยน้ำหมักหรือน้ำเมา  นะบีซ - น้ำหมัก (น้ำลาย น้ำมูกน้ำหมัก เลือด)
72- สตรีล้างเลือดจากใบหน้าของบิดาของนาง (เหตุกาณ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนบี)
73- มารยาทในการถูฟัน
74- ให้สิว้ากแก่พี่ก่อนให้น้อง
75- ความประเสริฐของผู้ที่นอนโดยมีน้ำละหมาด; ซุนนะฮฺในการนอนของท่านนบี//

WCimage
หัวข้อ 4 กิตาบุลวุฎูอฺ(การอาบน้ำละหมาด,25)